Servei d'alertes de multes de trànsit

Alerta de multes de trànsit

T'informem a temps

Rep una notificació personal de multes de trànsit

Amb el servei d'alerta de multes de trànsit de la teva assegurança de cotxe, seràs el primer a tenir tota la informació relacionada a través del correu electrònic o via SMS.

Informació oficial

El nostre servei utilitza fonts d'informació oficials per notificar les possibles sancions, garantint sempre la teva privacitat.

Notificació immediata

Rebràs un avís personal per correu electrònic o per SMS, amb tota la informació necessària per identificar la multa de trànsit.

Actua a temps

Ja sigui beneficiant-te del descompte del 50% per pagament immediat o utilitzant la cobertura de defensa per infraccions de trànsit.