Seguro-de-comunidades

Comunitats

Assegurança de comunitats

Tan a prop teu com el teu veí

Què t'ofereix l'Assegurança de comunitats?

Cada comunitat de propietaris té les seves particularitats i, a Plus Ultra Seguros, ho sabem. Per això, amb Comunitats Plus posem a la teva disposició una sèrie de cobertures que protegiran la teva comunitat de propietaris, així com els elements comuns i privats del vostre edifici davant de qualsevol imprevist que hi pugui haver.

Avantatges d'aquesta assegurança

La tranquil·litat que mereix la teva comunitat de veïns

T'oferim una solució completa i adaptada a cada edifici, i assegurem la tranquil·litat i el confort dels propietaris i famílies davant de situacions no desitjades.

Per a comunitats de tot tipus

Ens adaptem a la teva comunitat, ja sigui un conjunt d'habitatges de diversos propietaris o d'un sol, o una comunitat de garatges particulars.

Pensant en el benestar dels teus veïns

Les cobertures cobreixen de riscos tan importants com ara els incendis, els danys per aigua a les zones comunes, el trencament de vidres comunitaris i la responsabilitat civil immobiliària.

Amb les cobertures opcionals més novedoses

Obtén la millor protecció amb la nostra oferta de garanties optatives, com ara la protecció jurídica i l'opció d'incloure la reclamació a propietaris per impagament.

Seguro-de-comunidades

Cobertures principals

La porteria i altres zones comunes poden patir danys ocasionalment com a conseqüència d'actes vandàlics executats per persones estranyes a la comunitat. Els nostres serveis garanteixen la millor protecció contra actes vandàlics, danys al mobiliari comunitari i robatori del mobiliari mateix.

Modalitats

Aquesta modalitat de contractació inclou les garanties descrites anteriorment, destinades a protegir els elements i zones comunes de la comunitat de propietaris.

Preguntes freqüents

El continent inclou l'estructura física de l'edifici, les seves parets, sostres i sòls, així com garatges, places d'aparcament, trasters, instal·lacions de serveis, sanitaris, plaques solars o instal·lacions recreatives com piscines o pistes esportives i els arbres i plantes del jardí.

El contingut fa referència al conjunt de béns mobles propietat de la Comunitat de Propietaris que es trobin instal·lats en les zones comunes de l'Edifici i siguin d'ús i gaudi comunitari.

La responsabilitat civil cobreix el pagament de les indemnitzacions a les quals hagi de fer front la comunitat de propietaris per ser-ne civilment responsable, pels danys corporals o materials i perjudicis directes que se'n derivin, causats involuntàriament a tercers.

Comunitats Plus ofereix diverses modalitats per completar aquesta garantia:

  • Responsabilitat civil immobiliària: que és la derivada de la propietat de l'edifici assegurat, incloent-hi les accions comeses pels empleats contractats per la comunitat.
  • Responsabilitat civil patronal: que es farà càrrec de les indemnitzacions corresponents en cas d'accidents laborals soferts per empleats de la comunitat, durant el treball en l'edifici assegurat i sempre estant donats d'alta en la Seguretat Social.
  • Responsabilitat civil entre copropietaris: disponible dins la modalitat de zones comunes i privades.
  • Responsabilitat civil dels òrgans de governs de la comunitat: disponible de forma opcional.

Contractant la garantia opcional de protecció jurídica, Comunitats Plus assumirà les despeses d'honoraris de professionals i els judicials en els procediments de defensa i/o de reclamació que s'hagin de seguir en causes penals o laborals.

Si un propietari no paga les despeses de la comunitat, es podran reclamar les quantitats que es deuen a través de dues vies. En primer lloc, la via amistosa permet que la comunitat sol·liciti el cobrament del deute al propietari o inquilí amb els interessos que s'haurien reportat. En segon lloc, la comunitat de propietaris por reclamar per via judicial al propietari deutor. En aquest cas, és necessari l'assessorament jurídic i la participació d'un advocat o procurador dels tribunals.

Si s'inclou de manera opcional la garantia de reclamació a propietaris per impagament de despeses a Comunitats Plus, la companyia asseguradora es farà càrrec de les despeses de reclamació.

En contractar aquesta garantia opcional, l'assegurança de comunitats cobreix els danys soferts pels vehicles estacionats en el garatge a conseqüència d'incendi, explosió i/o robatori. En cas de robatori, la garantia és aplicable exclusivament a la desaparició total del vehicle.

Aquesta protecció està pensada per als cotxes dels propietaris que es trobin resguardats en el pàrquing comunitari, sempre que estigui cobert i no a l'aire lliure.

L'objectiu d'aquesta garantia és que els danys que pugui produir un contratemps no alterin l'estètica de l'edifici.

Un exemple seria si, en reparar una canonada, calgués trencar rajoles i no es trobessin materials idèntics als originals per reposar-les. Amb aquesta cobertura ens encarregarem de mantenir l'estètica de l'estança afectada substituint totes les rajoles per unes de noves de característiques similars.

Si vols, opcionalment pots contractar la garantia d'avaria de maquinària perquè l'assegurança es faci càrrec també d'aquestes reparacions.

Aquesta qüestió afecta principalment els propietaris d'edificis que han llogat diversos habitatges o locals. Mitjançant la contractació de la garantia opcional de pèrdua de lloguers, l'assegurança cobreix la pèrdua de l'import derivat dels lloguers. La indemnització es calcularà a partir de l'import mensual dels lloguers efectius en el moment del sinistre, i en funció del termini material necessari per rehabilitar els habitatges, les oficines o els locals on s'hagi produït el sinistre.

Per què contractar l'Assegurança de comunitats amb Plus Ultra Seguros?

Els millors professionals

Revaloració automàtica

Servei de reparació

Quadre comparatiu Assegurança de comunitats

Quadre comparatiu Assegurança de comunitats
CoberturesMODALITAT ZONES COMUNESMODALITAT ZONES COMUNES I PRIVADES
INCENDI, EXPLOSIÓ, FUM I CAIGUDA DEL LLAMPInclòs Inclòs
DANYS ELÈCTRICS A INSTAL·LACIONS COMUNESInclòs Inclòs
DANYS ELÈCTRICS A CONTINGUT COMUNITARINo Inclòs Inclòs
HONORARIS DE PÈRITSInclòs Inclòs
DANYS METEOROLÒGICS:Inclòs Inclòs
Pluja, vent, pedra i neuInclòs Inclòs
Goteres i filtracionsOpcionalOpcional
DANYS DIVERSOS: actes vandàlics, inundació i impactes de vehicles o animals.Inclòs Inclòs
DANYS PER AIGUA EN ZONES COMUNES:Inclòs Inclòs
Danys produïts per l'aigua (inclou localització i reparació d'avaries)Inclòs Inclòs
Localització i reparació de canonades sense danysOpcionalOpcional
Despeses de desembósOpcionalOpcional
Despeses de desembós que no hagin provocat danysOpcionalOpcional
DANYS PER AIGUA EN ZONES PRIVADESNo Inclòs Inclòs
DESPESES DERIVADES DEL SINISTRE: Extinció d'incendis, demolició i desenrunament, inhabitabilitat o reconstrucció de documents.Inclòs Inclòs
DANYS ESTÈTICS AL CONTINENT DE ZONES COMUNES Inclòs Inclòs
DANYS ESTÈTICS AL CONTINENT DE ZONES PRIVADESNo Inclòs Inclòs
TRENCAMENTS DE VIDRES EN ZONES COMUNES Inclòs Inclòs
TRENCAMENTS DE VIDRES EN ZONES PRIVADESNo Inclòs Inclòs
ROBATORI, ESPOLIACIÓ I DESPERFECTES EN ZONES COMUNES Inclòs Inclòs
Fons de la comunitatInclòs Inclòs
Duplicat de clausInclòs Inclòs
Furt del contingut de la comunitatInclòs Inclòs
ROBATORI, ESPOLIACIÓ I DESPERFECTES EN ZONES PRIVADESNo Inclòs Inclòs
RESPONSABILITAT CIVILInclòs Inclòs
Responsabilitat civil immobiliàriaInclòs Inclòs
Ampliació de responsabilitat civil immobiliàriaOpcionalInclòs
Responsabilitat civil patronalInclòs Inclòs
Defensa, despeses i fiances judicialsInclòs Inclòs
Responsabilitat civil entre copropietarisNo Inclòs Inclòs
Responsabilitat civil d'òrgans de govern de la comunitatOpcionalOpcional
AVARIA DE MAQUINÀRIAOpcionalOpcional
PÈRDUA DE LLOGUERSOpcionalOpcional
VEHICLES AL GARATGENo Inclòs Opcional
PROTECCIÓ JURÍDICAOpcionalOpcional
Reclamació a propietaris per impagament de despesesOpcionalOpcional
ASSISTÈNCIA A COMUNITATS 24 HORESOpcionalOpcional