Seguro-de-comunidades

Comunitats

Assegurança Comunitats

Tan a prop teu com el teu veí

Què t'ofereix l'assegurança Comunitats?

Cada comunitat de propietaris té les seves particularitats i a Plus Ultra Seguros ho sabem. Per això, amb la nostra assegurança Comunitats, posem a la teva disposició una sèrie de cobertures i serveis que resoldran els imprevistos que puguin sorgir a la teva comunitat de veïns.

Avantatges d'aquesta assegurança

Tranquil·litat per a la teva comunitat de veïns

T'oferim una solució completa i adaptada a cada edifici, i assegurem la tranquil·litat i el confort dels propietaris i famílies davant de situacions no desitjades.

Per a comunitats de tot tipus

Tant per a un conjunt d'habitatges o d'oficines de diversos propietaris o només d'un, una comunitat de garatges particulars o busquis una assegurança per a zones exteriors comunes.

Pensant en el benestar dels teus veïns

Amb cobertures enfront de riscos tan importants com els incendis i danys per aigua a les zones comunes, trencament de vidres comunitaris i la responsabilitat civil immobiliària.

Amb accés a serveis molt útils

Com la Reclamació a propietaris per impagaments, Assessorament tècnic d'edificis, Servei de plagues o Servei de desembussos preventiu.

Seguro-de-comunidades

Cobertures principals

Existeixen moltes situacions en què els elements estructurals de la teva comunitat, les instal·lacions comunitàries i fins i tot els arbres i les plantes del jardí es poden veure afectats pel foc, o bé per accidents quotidians o per altres circumstàncies. Amb l'assegurança Comunitats, et garantim els danys causats als béns assegurats per l'acció directa del foc i per explosions d'instal·lacions o aparells, així com els provocats per la caiguda de llamps. També s'inclouen en aquesta garantia les despeses derivades de l'extinció de l'incendi o els danys per efectes secundaris com el fum.

.

Modalitats

Aquesta modalitat està dissenyada per a aquelles comunitats de pisos, apartaments i oficines, tant si són de diversos propietaris o d'un únic propietari, situades en un o diversos edificis en alçària que configurin una comunitat de veïns. Es podran incloure en aquesta assegurança les instal·lacions comunes, els garatges, les zones verdes i els locals comercials que formin part de la comunitat.

Preguntes freqüents

El continent inclou l'estructura física de l'edifici, les seves parets, sostres i sòls, així com garatges, places d'aparcament, trasters, instal·lacions de serveis, sanitaris, plaques solars, construccions exteriors o instal·lacions recreatives com piscines o pistes esportives i els arbres i les plantes del jardí.

El contingut fa referència al conjunt de mobles i béns que, tot i pertànyer a la comunitat de propietaris i no tenir caràcter privatiu, estiguin col·locats a les parts comunes de l'edifici assegurat.

La responsabilitat civil cobreix el pagament de les indemnitzacions a les quals hagi de fer front la comunitat de propietaris per ser-ne civilment responsable, pels danys corporals o materials i perjudicis directes que se'n derivin, causats involuntàriament a tercers.

La nostra assegurança Comunitats ofereix diverses modalitats per completar aquesta garantia:

  • Responsabilitat civil de l'immoble: que és la derivada de la propietat de l'edifici assegurat, incloent-hi les accions comeses pels empleats contractats per la comunitat.

  • Responsabilitat civil patronal: que es farà càrrec de les indemnitzacions corresponents en cas d'accidents laborals soferts per empleats de la comunitat, durant el treball en l'edifici assegurat i sempre estant donats d'alta en la Seguretat Social.

  • Responsabilitat civil de la junta rectora: que protegeix els òrgans de govern de la comunitat.

  • Responsabilitat civil mediambiental per contaminació: enfront de danys causats a recursos naturals per introducció o dispersió de matèries perjudicials.

Contractant la garantia opcional de Reclamació i defensa jurídica, l'Assegurança de comunitats assumirà les despeses d'honoraris de professionals i els judicials en els procediments de defensa i/o de reclamació que s'hagin de seguir en causes penals o laborals.

Si un propietari no paga les despeses de la comunitat, es podran reclamar les quantitats que es deuen a través de dues vies. En primer lloc, la via amistosa permet que la comunitat sol·liciti el cobrament del deute al propietari o inquilí amb els interessos que s'haurien reportat. En segon lloc, la comunitat de propietaris podrà reclamar per via judicial al propietari deutor. En aquest cas, és necessari l'assessorament jurídic i la participació d'un advocat o procurador dels tribunals.

Si es contracta aquesta garantia opcional, l'assegurança Comunitats cobreix els possibles danys soferts pels vehicles aparcats al garatge a conseqüència d'Incendi, explosió o robatori. En cas de robatori, la garantia és aplicable exclusivament a la desaparició total del vehicle.

Aquesta protecció està pensada per als cotxes dels propietaris que es trobin resguardats en el pàrquing comunitari, sempre que estigui cobert i no a l'aire lliure.

L'objectiu d'aquesta garantia és que els danys que pugui produir un contratemps no alterin l'estètica de l'edifici.

Un exemple seria si, en reparar una canonada, calgués trencar rajoles i no es trobessin materials idèntics als originals per reposar-les. Amb aquesta cobertura ens encarregarem de mantenir l'estètica de l'estança afectada substituint totes les rajoles per unes de noves de característiques similars.

Si vols, opcionalment pots contractar la garantia d'Avaria de maquinària perquè l'assegurança es faci càrrec també d'aquestes reparacions.

Aquesta qüestió afecta principalment els propietaris d'edificis que han llogat diversos habitatges o locals. Mitjançant la garantia de Pèrdua de lloguers, l'assegurança en cobreix la pèrdua de l'import. La indemnització es calcularà a partir de l'import mensual dels lloguers efectius en el moment del sinistre, i en funció del termini material necessari per rehabilitar els habitatges, les oficines o els locals on s'hagi produït el sinistre.

Per què contractar l'assegurança Comunitats?

Els millors professionals

Revaloració automàtica

Servei de reparació