Seguro-accidentes-familiar

Assegurances d'accidents

Assegurança d'accidents familiar

La teva família sempre protegida

Què t'ofereix la nostra assegurança?

Sabem que el benestar de la teva família és el més important per a tu, per la qual cosa hem dissenyat la nostra assegurança Accidents familiar Plus perquè tinguis la tranquil·litat de disposar del millor suport davant les situacions que no podem preveure.

Beneficis d'aquesta assegurança

La nostra Assegurança d'accidents familiar t'ofereix àmplies cobertures, grans avantatges i és molt fàcil de contractar.

El suport que la teva família necessita

No podem garantir que la teva família no pateixi cap accident, però sí que et podem oferir el millor servei en cas de qualsevol imprevist que pugui sorgir.

Protegint el més important

Vols mantenir l'estabilitat de la teva família si et passa res? Vols oferir-los la millor atenció si pateixen un accident? Amb Accidents familiar Plus obtindràs les cobertures imprescindibles per completar la seva protecció.

Fet a la mida de la teva família

Amb capitals d'indemnització elevats i diverses modalitats perquè puguis escollir la que s'adapti millor a les necessitats econòmiques de la teva família i al nombre de persones que la componen.

Serveis addicionals

Accidents familiar Plus va més enllà, ja que et permet protegir pagaments de llum i aigua en cas de desocupació o cessament d'activitat, subsidis per hospitalització o assistència sanitària.

Accidentes-individual

Cobertures principals

Accidents familiar Plus et garanteix una indemnització si es produeix la defunció de qualsevol dels membres de la família assegurats, com a conseqüència directa de l'accident o a causa de les seqüeles durant els dos anys següents.

Inclou a més un avenç econòmic als beneficiaris del 10% del capital assegurat amb un límit de 1.200 euros, per a les despeses de sepeli i derivades de la defunció, sense necessitat de cap justificació.

El capital a indemnitzar pot ampliar-se per incloure les cobertures de defunció derivades d'un accident de circulació, ja sigui com a conductor o passatger d'un vehicle, vianant o usuari d'un transport públic. També es té en compte un capital addicional per als casos en què morin ambdós cònjuges en el mateix accident.

Preguntes freqüents

Accidents familiar Plus va dirigida a qualsevol família o llar en què convisquin pares i fills, famílies monoparentals o parelles sense fills. Aquestes famílies es poden beneficiar de la protecció i seguretat que els ofereix una assegurança d'accidents amb cobertures exclusives i garanties derivades dels serveis de Plus Ultra Seguros.

Aquesta assegurança d'accidents garanteix el cobrament d'una indemnització per fer front a eventualitats com ara la defunció o la invalidesa de l'assegurat per causa accidental. D'aquesta manera minimitzes l'impacte que alguna d'aquestes situacions pugui causar al nivell de vida de la teva família.

Per què contractar la teva Assegurança d'accidents amb Plus Ultra Seguros?

Econòmic

Serveis exclusius

Si es tracta de la teva família

Modalitats

Per oferir-te tota la flexibilitat, Accidents Familiar Plus posa a la teva disposició tres modalitats de contractació que inclouen cobertures específiques adaptades en funció de les necessitats de cada cas.

Modalitats d'aquesta assegurança

La protecció més completa que inclou, a més dels capitals d'indemnització més elevats per a les garanties de defunció i invalidesa, les cobertures d'assistència sanitària, protecció de pagaments de rebuts i subsidi diari per hospitalització.

Accidents Familiar Plus

Accidents Familiar Plus
CoberturesEssencial (200.000 €)Classic (200.000 €)Plus (400.000 €)
Garanties bàsiques per al cònjuge i els fillsInclòs Inclòs Inclòs
MortInclòs Inclòs Inclòs
Invalidesa permanent segons baremInclòs Inclòs Inclòs
Garanties complementàries per al cònjuge i els fillsInclòs Inclòs Inclòs
MortInclòs Inclòs Inclòs
Indemnització diària per hospitalitzacióInclòs Inclòs Inclòs
Defunció dels dos cònjuges en el mateix accidentInclòs Inclòs Inclòs
Mort d'ambdós cònjuges en el mateix accidentInclòs Inclòs Inclòs
Defunció per accident de miocardiInclòs Inclòs Inclòs
Invalidesa permanent derivada d'infart de miocardiInclòs Inclòs Inclòs
Invalidesa permanent absoluta per a qualsevol feinaInclòs Inclòs Inclòs
Gran invalidesaInclòs Inclòs Inclòs
Assistència sanitàriaNo Inclòs Inclòs Inclòs
Protecció de pagaments per desocupació o cessament d'inactivitatNo Inclòs Inclòs Inclòs