Fons elecció

Assegurances d'estalvi

Assegurança Inversió multifons

Selecció natural per a la teva inversió

En què consisteix l'assegurança Inversió multifons?

Inversió multifons és una assegurança d'estalvi Unit Linked que combina els avantatges fiscals de les assegurances de vida amb la rendibilitat i liquiditat que busques per als teus estalvis. És una solució molt flexible que et permet triar tant la forma de fer les aportacions com les opcions d'inversió a les quals destinar el teu capital, segons les teves expectatives d'assolir rendibilitats atractives i el risc que vulguis assumir.

Avantatges d'aquesta assegurança

Amb Inversió multifons, gaudeixes del millor assessorament i tota la informació que necessites durant la inversió en les diferents opcions que et proposem.

Flexibilitat

Podràs adaptar la teva inversió fent aportacions periòdiques, úniques o extraordinàries quan vulguis, o bé canviar d'estratègia mitjançant traspassos entre les diferents opcions d'inversió.

Diversificació

Les nostres vuit opcions d'inversió t'ofereixen diferents solucions adaptades a la rendibilitat esperada, a la teva predisposició al risc i al termini estimat de la inversió dels teus estalvis.

Liquiditat

Podràs disposar parcialment o totalment del teu capital sense preocupar-te de comissions ni penalitzacions a partir de la primera anualitat.

Multifons inversió

Tipus d'opcions d'inversió

Aquesta opció d'inversió està indicada per a inversors que no volen assumir grans riscos i, alhora, aconseguir un rendiment a curt termini a través de títols de renda fixa nacional o internacional d'emissors públics o privats denominats en euros. El valor liquidatiu d'aquest fons no pateix fluctuacions importants. 

Fiscalitat

Els rendiments obtinguts, en el moment del rescat, per la inversió en les diferents opcions proposades es qualifiquen de rendiment del capital mobiliari i estan subjectes a una retenció del 19% en el cas de persones físiques. 

Si la persona assegurada mor, les prestacions que es paguen al beneficiari tributen per l'impost sobre successions i donacions. La seva quantia pot disminuir en funció de la relació de parentiu entre prenedor i beneficiari.

Rendibilitat de les opcions d'inversió

La inversió es fa entre diferents opcions, a elecció del prenedor, i posteriorment es poden variar les que s'han escollit. Aquestes opcions es materialitzen, actualment, en vuit fons del Grup Catalana Occident.

No es garanteix un tipus d'interès i el contracte es revalora en funció de la rendibilitat de les opcions d'inversió. Per tant, el prenedor assumeix el risc financer de la inversió.

Dades de rendibilitat

Plans
2022*
1 any
3 anys
5 anys
10 anys
GCO Ahorro, FI
-3,69%
-3,78%
-0,74%
-0,63%
0,15%
GCO Renta Fija, FI
-6,47%
-6,56%
-1,63%
-1,32%
0,34%
GCO Mixto, FI
-7,51%
-6,51%
-0,10%
-0,65%
0,92%
GCO Global 50, FI
-8,59%
-7,18%
3,90%
2,37%
3,99%
GCO Acciones, FI
-4,99%
-8,69%
1,33%
0,35%
2,85%
GCO Eurobolsa, FI
-13,95%
-13,82%
4,82%
2,36%
4,23%
GCO Bolsa USA, FI
-1,11%
-
-
-
-
GCO Internacional, FI
-11,30%
-8,44%
10,51%
7,17%
8,23%

Preguntes freqüents

Multifons inversió Plus et permet escollir el sistema d'aportacions que millor s'adapta a la teva situació. Pots triar entre un pagament únic o rebuts periòdics, així com fer aportacions extraordinàries en qualsevol moment. 

A més, la flexibilitat de Multifons inversió Plus et permet ajustar el perfil de la inversió mobilitzant l'estalvi entre les diferents opcions d'inversió mitjançant traspassos. 

En les assegurances d'estalvi Unit Linked, les aportacions fetes s'inverteixen en opcions d'inversió escollides en funció del perfil de risc del prenedor i les seves expectatives de rendibilitat. 

Presenten una gran versatilitat, ja que permeten canviar la inversió entre opcions segons les circumstàncies del mercat. A més, un altre avantatge és la possibilitat d'accedir a opcions d'inversió des d'aportacions periòdiques; per tant, s'aconsegueix una diversificació elevada amb capitals petits.

D'altra banda, les assegurances Unit Linked garanteixen una cobertura addicional en cas de defunció de la persona assegurada. 

Per què contractar Multifons inversió amb Plus Ultra Seguros?

Plus Ultra Seguros posa a la teva disposició diferents opcions d'estalvi perquè aconsegueixis la rendibilitat que busques per a la teva inversió.

Gestors especialitzats

Comptaràs en qualsevol moment amb l'assessorament i la gestió dels millors especialistes en assegurances d'estalvi i inversió.

Transparència

T'informarem regularment de la situació de la teva inversió i de com evoluciona la rendibilitat dels teus estalvis.

Solucions adaptades

Entre les nostres opcions d'inversió, trobaràs el pla que s'adapta perfectament al teu perfil d'estalvi i podràs modificar la teva inversió quan ho necessitis.