Assegurança de rendes

Assegurances de renda

Assegura't una renda mensual

En què consisteixen les assegurances de rendes?

Contractar una de les asseguranes de rendes a Plus Ultra Seguros és una alternativa perfecta doncs estan destinades a les persones que tinguin estalvis i vulguin maximitzar la rendibilitat dels seus diners amb l'objectiu de garantir, per al futur, un complement als seus ingressos mensuals.

Avantatges d'aquesta assegurança

Les assegurances de rendes estan pensades, fonamentalment, per a les persones que volen tenir una renda periòdica, amb interès addicional i tributació molt atractius.

Sense risc

Un complement econòmic als teus ingressos habituals, totalment garantit.

Màxima flexibilitat

T'oferim diferents opcions perquè gaudeixis de la teva renda de la manera que triïs.

Protecció

Tingues a la teva disposició una renda que garanteixi el manteniment de la teva qualitat de vida i la dels teus.

Exempcions fiscals

Excel·lent tractament fiscal de les rendes percebudes.

Pla Individual d'Estalvi

Modalitats

Amb aquesta modalitat, la renda vitalícia es paga mensualment mentre visqui l'assegurat. Hi ha, a més, la possibilitat de contractar una garantia addicional perquè, en cas que es produeixi la defunció de l'assegurat dins els 10 primers anys de la pòlissa, els beneficiaris rebin l'import de la prima única satisfeta en el moment de la contractació.

Participació en Beneficis

Totes les modalitats de rendes immediates tindran una participació en beneficis.

L'import de la renda anual que se satisfarà a l'assegurat s'estableix d'acord amb un tipus d'interès tècnic i es revalora anualment en funció dels beneficis financers nets de despeses obtinguts per la companyia, per la inversió de les provisions matemàtiques.

Fiscalitat de l'assegurança de renda

La fiscalitat d'una assegurança de rendes dependrà, en el cas de les temporals, del temps que decideixis percebre'n les rendes. Per al cas de les rendes vitalícies, les exempcions fiscals es determinaran en funció de l'edat de l'assegurat en el moment de la contractació.

Fiscalitat de la Renda temporal

DURADA DE LA RENDAPERCENTATGE EXEMPT
Fins a 5 anys88%
Entre 5 i 10 anys84%
Entre 10 i 15 anys80%
Més de 15 anys75%

Fiscalitat de l'assegurança de renda vitalícia

EDAT PERCENTATGE EXEMPT
Menys de 40 anys60%
Entre 40 i 49 anys65%
Entre 50 i 59 anys72%
Entre 60 i 65 anys76%
Entre 66 i 69 anys80%
De 70 anys en endavant92%

Preguntes freqüents

L'assegurança Rendes es pot cancel·lar, un cop transcorreguda la primera anualitat, sempre que hi hagi una cobertura que destini capital als beneficiaris, és a dir, sí en el cas de Rendes temporals, no en les Rendes vitalícies. En aquest cas, el capital a rescatar dependrà del valor garantit en el moment de la contractació.

En aquesta situació el client rebrà la renda mensual que complementi els seus ingressos durant tota la vida, independentment dels anys que visqui, de manera garantida. 

No, es tracta d'un producte a prima única, és a dir, es fa una aportació a l'inici de l'assegurança que et permetrà poder gaudir de la renda que et proporcioni el complement d'ingressos que busques. 

Per què contractar una assegurança de rendes amb Plus Ultra Seguros?

Fiscalment beneficiós

Perquè t'indiquem com aconseguir el millor tractament fiscal per a tu.

Flexibilitat

T'oferim diverses opcions perquè triïs la que més et convé.

Garantit

Amb les màximes garanties que els teus diners estan en bones mans.