Assegurança de renda temporal

Renda temporal

Assegura't una renda mensual

En què consisteix l'Assegurança de renda temporal?

La Renda temporal és una solució que t'assegura el cobrament de la renda mensual pactada durant el període de temps establert en el contracte. La percepció d'aquesta renda tindrà la durada estipulada en aquest contracte i serà de 3, 5 o 10 anys, en funció de les teves necessitats.

Assegurança de renda temporal

Característiques de l'Assegurança de rendes temporals

Les nostres assegurances de rendes gaudeixen d'algunes característiques que les converteixen en solucions asseguradores molt atractives:

  • A Renda temporal, el prenedor, l'assegurat i el beneficiari són la mateixa persona
  • La percepció de la renda serà únicament mensual. 
  • El període de temps de percepció de la renda serà el que s'estableixi al contracte de l'assegurança. Es pot escollir entre 3, 5 o 10 anys.
  • Durant la vigència del contracte, el prenedor percebrà la renda mensual estipulada. Un cop finalitzat el contracte, rebrà la prima única aportada a l'inici. 
  • En cas de defunció, el beneficiari designat percebrà el pagament del capital constituït fins al moment.
  • Es pot disposar del capital aportat un cop transcorregut un any des de l'aportació. En cas de rescat, el capital serà equivalent al valor del mercat dels actius, amb el límit de la prestació per defunció. 

Fiscalitat de la Renda temporal

DURADA DE LA RENDAPERCENTATGE EXEMPT
Fins a 5 anys88%
Entre 5 i 10 anys84%
Entre 10 i 15 anys80%
Més de 15 anys75%

Per què contractar una assegurança de renda amb Plus Ultra Seguros?

Fiscalment beneficiós

Excel·lent fiscalitat dels rendiments obtinguts, molt més avantatjosa que en el cas dels dipòsits.

Flexibilitat

Per triar quantia que vols aportar i temps de durada de la renda.

Garantit

Plus Ultra Seguros et garanteix tant l'import inicial proporcionat com la seva rendibilitat.