Assegurança de rendes

Renda vitalícia

Fiscalitat excel·lent per als teus diners

En què consisteix l'Assegurança de renda vitalícia?

La Renda vitalícia és una assegurança que et permet rendibilitzar els teus estalvis al màxim. Fent una sola aportació, tens assegurada la percepció de la renda pactada durant tota la vida.

Assegurança de rendes

Característiques principals de l'Assegurança de renda vitalícia

  • El prenedor, l'assegurat i el beneficiari són la mateixa persona
  • La percepció de la renda serà, en qualsevol cas, mensual
  • Hi ha dues modalitats de percepció de la renda vitalícia a triar:
  1. Constant o creixent al 3%: en funció de si es prefereix una renda constant durant tota la vida o que es vagi incrementant any rere any
  2. Amb reversió* (25% al 100%) o sense reversió: en el supòsit “amb reversió”, el beneficiari establert en el contracte de l'assegurança percebria el percentatge contractat en cas de produir-se la defunció de l'assegurat.

*Reversió consisteix en la percepció de la renda per part d'una altra persona en cas de produir-se la defunció de l'assegurat.

Fiscalitat de l'assegurança de renda vitalícia

EDAT PERCENTATGE EXEMPT
Menys de 40 anys60%
Entre 40 i 49 anys65%
Entre 50 i 59 anys72%
Entre 60 i 65 anys76%
Entre 66 i 69 anys80%
De 70 anys en endavant92%

Per què contractar la teva assegurança de renda vitalícia amb Plus Ultra Seguros?

Posem a les teves mans tots els avantatges que et pot oferir una assegurança de rendes.

Fiscalment beneficiós

La fiscalitat de la renda vitalícia és molt avantatjosa, especialment a partir dels 70 anys.

Flexibilitat

Tu tries en quin moment constitueixes la renda.

Garantit

T'oferim una rendibilitat sobre la teva aportació, en funció de la teva edat, que sabràs des del primer moment.