Responsabilidad-civil-cazador

Responsabilitat civil

Assegurança Responsabilitat civil caça i pesca deportiva

Continua amb la teva passió per la caça

Què t'ofereix la nostra assegurança?

La nostra assegurança Responsabilitat civil caça i pesca deportiva t'ofereix la protecció exigida per la llei en l'exercici de la caça. La cobertura d'aquesta assegurança s'emmarca dins els límits que fixa el Reglament de l'assegurança de responsabilitat civil del caçador, alhora que et protegeix dels danys corporals amb armes a tercers. A més, pots incloure els danys materials en aquesta protecció.

Avantatges d'aquesta assegurança

Àmplies cobertures

Inclou la protecció obligatòria que marca la llei i et permet ampliar les cobertures perquè contractis una assegurança de caçador a mida.

Preu competitiu

T'oferim la protecció que necessites per practicar l'activitat de la caça a un preu realment competitiu.

Gossos de caça

Tens la possibilitat d'incloure fins a quatre gossos de caça en el mateix contracte d'assegurança.

Cobertura nacional

T'oferim protecció per a l'exercici de la caça a tot el territori nacional.

RC-cazador

Cobertures principals

Per complir amb la legalitat vigent, garantim els possibles danys corporals com a conseqüència d'un tret involuntari de la teva arma mentre caces o descanses, sempre que l'accident es produeixi dins els límits del vedat de caça o el terreny habilitat per realitzar aquesta activitat.

Modalitats

Inclou la responsabilitat civil obligatòria, que té en compte els danys corporals a tercers amb el màxim que exigeix la llei, i la responsabilitat civil voluntària, que amplia el capital d'indemnització per danys corporals i inclou danys materials, fins a arribar a un total de 150.000 euros.

Preguntes freqüents

Aquesta assegurança està dirigida als caçadors que vulguin exercir l'activitat de la caça d'acord amb la legislació vigent.

La responsabilitat civil voluntària ofereix una protecció superior a la protecció mínima que exigeix la llei i cobreix els danys materials i corporals a tercers.


L'assegurança inclou l'ús de dos gossos de caça durant l'activitat i, a més, tens l'opció d'incloure dos gossos addicionals en el mateix contracte.

  • Els supòsits en què el caçador no tingui l'obligació d'indemnitzar perquè el fet s'ha produït a causa d'una negligència de la persona perjudicada o per raons de força major. No es consideraran casos de força major els defectes, els trencaments o les fallades de les armes de caça, els seus mecanismes o les municions. 

  • Danys als gossos que participen a la mateixa cacera. 

  • Danys o reclamacions imprevistos perquè el caçador no té les llicències corresponents de tinença d'armes de caça. 

  • Responsabilitats derivades de fets dolosos. 

Per què escollir l'Assegurança de responsabilitat civil amb Plus Ultra Seguros?

Atenció personalitzada

Econòmic

Senzill