assegurança-vida-express

Assegurances de vida

Vida Express

Cuida el que més estimes

En què consisteix l'Assegurança Vida Express?

Vols assegurar l'estabilitat de la teva família? T'agradaria preveure un capital per si et passa alguna cosa? Quines necessitats econòmiques tindrien els teus en cas de la teva eventual defunció? Vida express Plus t'ofereix la resposta immediata en aquestes situacions.

Avantatges d'aquesta assegurança

Molt útil

Aquesta assegurança presenta serveis útils que pots fer servir des del moment de la contractació, com ara el testament online o els serveis d'orientació mèdica i consulta jurídica per telèfon.

Contractació express

Contracta la nostra assegurança Vida express Plus de manera senzilla, ja que no cal fer examen mèdic previ, només la teva informació bàsica.

Tu tries el capital assegurat

T'oferim diverses opcions perquè escullis la que s'adapti millor a les teves circumstàncies familiars.

Amb la flexibilitat que necessites

Decideix entre fer el pagament de forma anual, semestral, trimestral o mensual. De la mateixa manera, t'oferim la possibilitat de fer la contractació amb un capital constant o creixent.

Seguro-de-vida-express

Cobertures de l'assegurança

Amb aquesta cobertura, els beneficiaris que estan inclosos dins la pòlissa rebran una indemnització en cas de mort de la persona assegurada, que varia segons el capital contractat.

Testament en línia

Accedeix al servei de testament online

Si ja has contractat la teva pòlissa de vida amb Plus Ultra Seguros, descobreix ara com funciona el servei de testament online i tots els avantatges que t'ofereix.

Accés al testament online

Preguntes freqüents

Aquesta assegurança de vida garanteix que el beneficiari establert al contracte de l'assegurança percebi una indemnització que li permeti fer front a situacions tan delicades com la defunció o la invalidesa permanent absoluta de l'assegurat.

Al contrari, les assegurances de vida vinculades als contractes d'hipoteca solen garantir exclusivament la cobertura del deute contret amb l'entitat bancària.

Per aquest motiu, resulta recomanable la contractació d'una assegurança de vida que garanteixi l'estabilitat de la nostra família, més enllà de la liquidació de la hipoteca.

Cal tenir en compte que, en cas de defunció, el nostre patrimoni ha de cobrir tant les necessitats de la nostra família com el diferencial entre les cobertures de la Seguretat Social i el nostre nivell de vida.

En cas d'invalidesa, haurem de fer front a un gran increment de les despeses derivades de l'assistència a domicili que, juntament amb la reducció d'ingressos, suposa una reducció important del patrimoni inicial.

En aquest escenari, és més que recomanable disposar d'una assegurança de vida la indemnització de la qual ens serveixi com a garantia per mantenir el nostre nivell de vida davant d'aquestes eventualitats.

Les prestacions públiques establertes per les administracions recullen els supòsits d'orfandat, viduïtat i incapacitat laboral. Tanmateix, el càlcul d'aquestes prestacions equival només a un percentatge de la base reguladora del sou de la persona difunta o incapacitada.

Aquest context obligaria els nostres familiars directes a cobrir el diferencial entre les cobertures de la Seguretat Social i el seu nivell de vida. El fet de disposar del suport d'una assegurança de vida sembla una solució més que raonable a l'hora de fer front al diferencial d'ingressos ocasionat per eventualitats com la defunció o la invalidesa permanent absoluta.

Per què contractar la teva assegurança de vida amb Plus Ultra Seguros?

Perquè ens preocupem pel que de veritat és important per a tu i els teus, t'oferim les solucions asseguradores que necessites.

Econòmic

T'oferim els millors productes amb la millor relació qualitat-preu, perquè gaudir de la tranquil·litat que mereixes no suposi un gran esforç econòmic.

Si es tracta de la teva família

La teva família és el més important, i per això volem ajudar-te a protegir-la, fins i tot quan tu no puguis fer-ho.

Senzill

Amb un llenguatge senzill i accessible, perquè entenguis tot el contingut de les teves assegurances, sempre amb l'ajuda dels millors professionals.