Bestiar boví

Empreses agropecuàries

Assegurança per a bestiar

El teu bestiar, a les millors mans

En què consisteix l'Assegurança de bestiar per a autònoms?

Amb la nostra Assegurança de bestiar per a autònoms posem a la teva disposició les cobertures necessàries per protegir la teva explotació ramadera, ja sigui càrnia o làctia, de manera adequada, per evitar la interrupció de la teva activitat en cas d'imprevistos.

Avantatges d'aquesta assegurança per a autònoms

Àmplia protecció

Inclou en un únic contracte de cobertures per a la teva explotació, bestiar, maquinària agrícola, existències utilitzades a la teva activitat, i fins i tot el teu habitatge.

Tot tipus d'explotacions

Tenim la solució a mida per a tots, des de negocis ramaders familiars fins a explotacions de mida petita, mitjana o gran.

Protegim la teva activitat

Protegim el teu negoci davant eventualitats, des de danys provocats per fenòmens atmosfèrics o incendis, fins a avaries a la maquinària o pèrdua del bestiar.

Seguro-ganado-vacuno

Cobertures principals

Amb l'Assegurança de Bestiar Boví diposaràs de solucions específiques per a la teva explotació ramadera davant una gran varietat de situacions:

 • Incendi, explosió i caiguda d'un llamp: cobreix els danys directes del foc a les teves instal·lacions i béns, així com les despeses derivades de mesures per extingir i impedir-ne la propagació.
 • Danys atmosfèrics: com els provocats per pluges i vents de forta intensitat.
 • Danys elèctrics en instal·lacions fixes: produïts per l'electricitat del continent o per la caiguda d'un llamp.
 • Danys per aigua, inclosa la localització i reparació d'avaria: amb aquesta garantia opcional protegiràs els teus béns davant danys per escapaments d'aigua, aixetes no tancades per error o filtracions d'habitatges o locals confrontants..
 • Responsabilitat civil de l'explotació, patronal i de productes: incloent-hi aquestes garanties complementàries, respondrem i defensarem els teus interessos davant reclamacions de tercers, relacionades amb l'explotació del teu negoci, amb possibles accidents que pateixin els teus empleats, amb els teus productes i fins i tot, podràs incloure-hi la responsabilitat civil per contaminació accidental.

Més cobertures opcionals

Amb aquesta garantia opcional, protegiràs els teus béns davant robatoris produïts en la teva explotació, així com la reparació dels danys que es produeixin en conseqüència.

Preguntes freqüents

Aquesta assegurança va dirigida a les persones i empreses el negoci de les quals consisteix en una explotació ramadera vacuna de producció càrnia o làctia. 

Aquesta assegurança et proporciona protecció en cas de la interrupció de la producció de la teva explotació ramadera per sinistres accidentals. 

Aquesta assegurança considera continent els següents béns, que es recolliran al contracte: 

 • El conjunt de tots els elements de construcció que constitueixen l'edifici, nau o habitatge. Inclosos els dipòsits fixos i sitges, així com fonaments, portes i finestres 
 • Dependències i construccions annexes situades a l'explotació 
 • Tanques de tancament de finques. 
 • Instal·lacions fixes dels serveis d'aigua, pisa sanitària, gas, electricitat, telèfon, climatització, així com les d'extinció d'incendi i/o protecció contra robatori 
 • Antenes de ràdio i televisió, així com tendals, rètols i rètols adherits als edificis assegurats 
 • Les obres de reforma o decoració efectuades per l'assegurat 
 • Basses per al reg 

Aquesta assegurança considera contingut de l'explotació els següents béns:

 • La maquinària, agrícola o ramadera, equips electrònics, transformadors, instal·lacions d'energia solar, equips de reg, eines, útils i eines de treball propis de l'activitat assegurada
 • El mobiliari de l'explotació i elements de decoració no fixos
 • Les existències: primeres matèries, productes en qualsevol fase del procés de fabricació, productes per a la venda, abonaments, pinsos, embalatges, recanvis, accessoris i altres béns que s'utilitzin directament a l'activitat assegurada

En el cas d'incloure l'habitatge en el contracte de l'assegurança de bestiar, els béns considerats contingut d'habitatge seran el conjunt d'objectes que es trobin dins d'aquest per fer-lo habitable, com el mobiliari, parament o efectes personals i que no formen part dels elements constructius.

Per què contractar una Assegurança per a bestiar boví amb Plus Ultra Seguros?

Adaptabilitat

La nostra assegurança agrària per a explotacions de bestiar boví s'adapta a tota mena d'activitats, siguin càrnies o làcties, amb cobertures específiques.

Seguretat

Tindràs la tranquil·litat de poder protegir tant l'explotació com el bestiar, els béns del camp i fins i tot l'habitatge familiar si el necessites.

Personalitzada

Contracta la teva assegurança per a bestiar boví i podràs afegir cobertures opcionals per protegir les teves instal·lacions davant robatoris i danys elèctrics.