Vida amortització Plus

Assegurances de vida per a autònoms

VidaPlus amortització

Cobreix el préstec personal o la hipoteca

Què t'ofereix la nostra assegurança de vida per a hipoteques?

Si t'han concedit un préstec personal, un crèdit o una hipoteca, i vols deixar-ne el pagament garantit si et passés alguna cosa, posem a la teva disposició VidaPlus amortització. Amb aquesta assegurança de vida, responem pel capital pendent d'amortitzar en cas d'invalidesa o defunció.

Avantatges d'aquesta assegurança

Configura l'Assegurança de VidaPlus amortització per a la hipoteca que necessites, que en cobreixi l'import i les necessitats de la teva família en una mateixa assegurança.

Flexible i adaptat

La nostra Assegurança VidaPlus amortització s'adapta tant al capital com a la durada del teu préstec, així com al sistema d'amortització d'aquest, ja sigui lineal o segons el mètode francès.

Facilitat en el pagament

Pots triar entre diversos mètodes de pagament: des d'una sola quota fins a rebuts anuals, semestrals, trimestrals, bimestrals o mensuals.

Protecció total

Podràs cobrir el capital del préstec en cas de defunció i invalidesa permanent.

Vida amortització Plus

Cobertures de l'Assegurança VidaPlus amortització

VidaPlus amortizació garanteix als beneficiaris de l'assegurat el pagament del capital pendent d'amortitzar del préstec en cas que l'assegurat mori.

Una altra opció és incloure com a beneficiari al banc o entitat financera que hagi emès el préstec o crèdit per cancel·lar el deute.

Opcions de contractació

En aquesta modalitat, la durada del contracte serà vitalícia amb renovacions anuals i el capital assegurat anirà decreixent fins a assolir un mínim establert.

Preguntes freqüents

L'assegurança Vida amortització Plus està dirigida a tots els professionals autònoms que hagin aconseguit un préstec personal o una hipoteca i vulguin assegurar el pagament d'aquest deute en cas de defunció o invalidesa per evitar el perjudici econòmic que poguessin produir a la seva família.

Sí. Una situació habitual amb les assegurances d'amortització és que el beneficiari sigui el banc o l'entitat financera que proporciona el préstec. D'aquesta manera, poden fer servir el capital per cancel·lar el deute. A més, Plus Ultra Seguros t'ofereix l'opció d'incloure una clàusula de vinculació a la pòlissa, si escau.

Cal tenir en compte que, en cas de defunció, el nostre patrimoni ha de cobrir tant les necessitats de la nostra família com el diferencial entre les cobertures de la Seguretat Social i el nostre nivell de vida. 

En cas d'invalidesa, haurem de fer front a un gran increment de les despeses derivades de l'assistència a domicili que, juntament amb la reducció d'ingressos, suposa una reducció important del patrimoni inicial. 

En aquest escenari, és més que recomanable disposar d'una assegurança de vida la indemnització de la qual ens serveixi com a garantia per mantenir el nostre nivell de vida davant d'aquestes eventualitats. 

Les prestacions públiques establertes per les administracions recullen els supòsits d'orfandat, viduïtat i incapacitat laboral. Tanmateix, el càlcul d'aquestes prestacions equival només a un percentatge de la base reguladora del sou de la persona difunta o incapacitada. 

Aquest context obligaria els nostres familiars directes a cobrir el diferencial entre les cobertures de la Seguretat Social i el seu nivell de vida. El fet de disposar del suport d'una assegurança de vida sembla una solució més que raonable a l'hora de fer front al diferencial d'ingressos ocasionat per eventualitats com la defunció o la invalidesa permanent absoluta.

Per què contractar la teva assegurança de vida amb Plus Ultra Seguros?

Flexibilitat

En funció de l'import de la hipoteca i de la protecció que vols oferir als teus, tu triaràs el capital per assegurar.

Econòmic

Per menys del que et penses obtindràs la seguretat i protecció que busques, i amb les millors condicions.

Senzill

Tota la protecció que necessites, a la teva disposició, de la manera més fàcil possible. Nosaltres ens encarreguem de tot.