Vida amortització Plus

Assegurances de vida per a autònoms

Assegurança Vida amortització prevista per autònoms

Cobreix el préstec personal o la hipoteca

Què t'ofereix la nostra assegurança Vida amortització prevista per a autònoms?

Posem a la teva disposició Vida amortització prevista per a autònoms, una assegurança que, en cas d'invalidesa o defunció, respon pel capital que deguis del teu préstec o hipoteca, segons l'import contractat, perquè els teus puguin satisfer el pagament pendent.

Avantatges de l'assegurança Vida amortització prevista per a autònoms

A mida

Vida amortització per a autònoms es pot configurar perquè tant el capital com la durada s'adaptin a les característiques del teu préstec.

Tu tries

T'oferim la possibilitat de fer el pagament com millor et convingui, triant entre rebuts mensuals, bimestrals, trimestrals, semestrals o anuals i, fins i tot, l'opció de fer un únic pagament.

Protecció completa

VidaPlus amortització per a autònoms et cobreix el capital contractat tant en cas de defunció com en el supòsit d'invalidesa permanent.

Vida amortització Plus

Cobertures Vida amortització prevista per a autònoms

En cas de defunció de l'assegurat, VidaPlus amortització per a autònoms garanteix als beneficiaris el pagament del capital acordat perquè puguin amortitzar el préstec pendent.

A més, si vols, és possible posar com a beneficiari el banc o l'entitat financera que t'hagi concedit el préstec.

Modalitats de contractació

Amb aquesta opció, com que el contracte és de durada vitalícia, les renovacions seran anuals i el capital assegurat es reduirà any a any fins a arribar a un mínim establert.

Preguntes freqüents

L'assegurança Vida amortització Plus està pensada per a tots aquells autònoms que tinguin concedit un préstec personal o una hipoteca i vulguin assegurar el pagament d'aquest deute en cas de defunció o invalidesa, per evitar així el greuge econòmic que podria produir a la seva família.

Sí. Una situació habitual amb les assegurances d'amortització és que el beneficiari sigui el banc o l'entitat financera que proporciona el préstec. D'aquesta manera, poden fer servir el capital per cancel·lar el deute. A més, Plus Ultra Seguros t'ofereix l'opció d'incloure una clàusula de vinculació a la pòlissa, si escau.

Cal tenir en compte que, en cas de defunció, el nostre patrimoni ha de cobrir tant les necessitats de la nostra família com el diferencial entre les cobertures de la Seguretat Social i el nostre nivell de vida. 

En cas d'invalidesa, haurem de fer front a un gran increment de les despeses derivades de l'assistència a domicili que, juntament amb la reducció d'ingressos, suposa una reducció important del patrimoni inicial. 

En aquest escenari, és més que recomanable disposar d'una assegurança de vida la indemnització de la qual ens serveixi com a garantia per mantenir el nostre nivell de vida davant d'aquestes eventualitats. 

Les prestacions públiques establertes per les administracions recullen els supòsits d'orfandat, viduïtat i incapacitat laboral. Tanmateix, el càlcul d'aquestes prestacions equival només a un percentatge de la base reguladora del sou de la persona difunta o incapacitada. 

Aquest context obligaria els nostres familiars directes a cobrir el diferencial entre les cobertures de la Seguretat Social i el seu nivell de vida. El fet de disposar del suport d'una assegurança de vida sembla una solució més que raonable a l'hora de fer front al diferencial d'ingressos ocasionat per eventualitats com la defunció o la invalidesa permanent absoluta.

Per què contractar la teva assegurança Vida amortització prevista?

Flexibilitat

En funció de l'import de la hipoteca i de la protecció que vols oferir als teus, tu triaràs el capital per assegurar.

Econòmic

Per menys del que et penses obtindràs la seguretat i protecció que busques, i amb les millors condicions.

Senzill

Tota la protecció que necessites, a la teva disposició, de la manera més fàcil possible. Nosaltres ens encarreguem de tot.