Codi ètic

Aquest Codi ètic té per objecte establir les pautes generals que han de regir obligatòriament la conducta del Grup Catalana Occident, dels seus consellers, empleats, agents i col·laboradors, en el compliment de les seves funcions i en les seves relacions comercials i professionals, actuant d'acord amb les lleis i respectant els principis ètics.