Declaració amistosa

Declaració amistosa d'accident

Tot més senzill

Per què és important la declaració amistosa d'accident?

En una col·lisió de trànsit entre dos vehicles, la millor manera d'informar a les respectives companyies d'assegurances, per agilitzar els tràmits i minimitzar les possibles discrepàncies en les versions del que ha passat, és complimentant la declaració amistosa d'accident d'automòbil.

Consells en complimentar la declaració amistosa

T'oferim algunes bones pràctiques que, en cas de col·lisió amb un altre vehicle, t'ajudaran a què el tràmit es faci de la millor manera possible

Mantén la calma

Després d'haver patit un accident, per més lleu que sigui, sempre hi ha un grau d'estrès. Has de romandre tranquil i situar-te en un lloc segur, per facilitar el trànsit dels altres vehicles, si pot ser.

Recull totes les dades possibles

Utilitza una lletra clara i en majúscula, emplena tots els camps i descriu en detall les circumstàncies del fet, sense ometre cap informació.

Intenta que el croquis sigui clar

Detalla cada zona d'impacte i direcció dels cotxes en el moment de l'accident, així com els noms dels carrers on s'ha produït la col·lisió i els senyals de trànsit que hi hagi a la zona. Si pots, intenta fer fotografies.

Informa de tots els intervinents

Indica si hi ha participat l'autoritat o si hi ha testimonis, i recull les seves dades a l'apartat corresponent per a possibles accions en el futur.

Queda't una còpia

Una vegada completat, haureu de signar la declaració les parts afectades, però només si esteu d'acord amb la versió recollida. Assegura't de quedar-te amb una còpia i no modifiquis ni afegeixis més informació, ja que invalidaria el document.

Comunica'ns el sinistre

Posa't en contacte amb nosaltres com més aviat millor, per les vies habituals, dins els primers 7 dies hàbils, ja que és el termini legal que permetrà que la nostra companyia pugui fer les gestions amb altres asseguradores de la manera més eficaç per als teus interessos.

Comunicat d'accidents
Declarar sinistre

Preguntes freqüents

La declaració amistosa d'accident és l'instrument adequat per agilitzar la gestió i tramitació dels sinistres d'automòbil, per facilitar d'aquesta manera la reparació dels danys materials originats als vehicles implicats.

Per facilitar els tràmits i les possibles reclamacions a altres companyies relacionades amb els vehicles afectats, és important complimentar com més dades millor. No obstant això, les que mai han de faltar són:

  • Les relacionades amb la identificació dels vehicles implicats (matrícula, marca i model, color...);
  • El lloc d'ocurrència del sinistre, indicant els noms dels carrers;
  • Un croquis o dibuix senzill, assenyalant la direcció que portava cada vehicle, senyals de trànsit i punt de col·lisió inicial;
  • Una breu descripció del que ha passat.

Si estàs d'acord amb la declaració emplenada, signa-la i queda't una còpia. Recorda que s'utilitzarà per determinar la responsabilitat del sinistre.

Si hi intervenen els serveis d'emergència (cossos policials, bombers o serveis mèdics, entre altres), ho has d'indicar a l'apartat corresponent de la declaració.

En aquest cas, identifica de quin servei es tracta (ambulància, guàrdia civil, policia local...) i el número de l'informe de l'atestat, per poder-lo utilitzar a la resolució del sinistre.

És habitual que les parts, en una fase posterior, vulguin modificar alguna informació de la recollida a la declaració amistosa d'accident. Si es fa, aquest document quedaria invalidat.

Si necessites aportar nova informació o modificar qualsevol aspecte de la teva declaració, comunica-la a la teva companyia o al teu mediador.