Tot-risc-empresa

Assegurança tot risc empreses

Sumem a la teva empresa

Què t'ofereix la nostra assegurança?

T'oferim una solució integral dissenyada per a grans empreses per protegir-te contra qualsevol tipus de risc, amb cobertures tant per als danys que pugui patir el local com per al contingut de les instal·lacions i mercaderies.

Beneficis d'aquesta assegurança

Protecció total

Les garanties d'aquesta assegurança cobreixen tant els danys materials que afectin a la teva empresa com la responsabilitat civil, el robatori i l'avaria de maquinària.

Ampliació de garanties

Posem a la teva disposició una extensa sèrie de cobertures addicionals, com ara pèrdua de beneficis, deterioració de la mercaderia o atracament a cobradors i transportadors de fons, perquè creïs l'assegurança que necessita realment la teva empresa.

Flexibilitat

Aquesta assegurança et proporciona una gran flexibilitat de contractació perquè triïs si vols protegir l'edificació, el mobiliari, la maquinària, les existències o tots els elements en conjunt. També pots declarar multisituacions, en cas necessari.

multirriesgo-empresa-todoriesgo

Cobertures principals

La garantia principal de l'assegurança Tot risc Empreses t'ofereix protecció davant de danys materials soferts pels béns de la teva empresa, a conseqüència de fets sobtats, accidentals i imprevistos, que no estiguin exclosos del contracte de l'assegurança de forma específica.

Entre d'altres, t'indemnitzem pels danys que un incendi pugui provocar en les teves instal·lacions, així com la pèrdua de béns, les despeses derivades de les mesures adoptades per a l'extinció o per evitar-ne la propagació.

També s'inclouen els costos transportar els teus béns per salvaguardar-los en cas de sinistre, i en cas que pateixin danys o desapareguin també estarien coberts. A més, cobrim els honoraris d'arquitectes, enginyers, inspectors i altres professionals que hagin estat necessaris per a la reparació o reconstrucció dels béns danyats.

Tot això segons els béns i capitals declarats en el moment de la contractació de la pòlissa.

Més cobertures opcionals

L'assegurança Tot risc empreses t'ofereix cobertures addicionals perquè puguis contractar l'assegurança a la teva mida. Algunes de les garanties opcionals que posem a la teva disposició són:

  • Responsabilitat civil davant de danys a tercers, inclòs el propietari de l'edifici si ets el llogater, per incendis o explosions
  • Robatori i espoliació dels béns de l'empresa i els desperfectes ocasionats en aquest. Inclou també el robatori de diners a la caixa forta, l'espoliació durant el transport de fons i la infidelitat d'empleats
  • Avaria elèctrica d'ordinadors, equips electrònics i maquinària
  • Pèrdua de mercaderies en cambres frigorífiques per interrupció del subministrament o avaria
  • Pèrdua de beneficis amb motiu d'haver d'interrompre l'activitat durant la reparació dels danys patits per un sinistre cobert per la pòlissa
  • Assistència per a la teva empresa 24 hores

Preguntes freqüents

Aquesta assegurança està dirigida a les grans empreses que volen obtenir la màxima protecció per al seu negoci i necessiten flexibilitat per seleccionar els capitals i les cobertures que s'adaptin millor a les seves característiques i activitats.

Podràs escollir entre assegurar el continent, el contingut o ambdues opcions.

Es considera continent el conjunt de construccions principals o annexes, les instal·lacions fixes de serveis (com aigua, gas, calefacció o electricitat entre altres), elements fixos integrats com portes, finestres i tancaments, així com instal·lacions exteriors sempre que estiguin incloses en el recinte de l'empresa.

Com a contingut podràs assegurar el mobiliari, maquinària i instal·lacions pròpies de la teva activitat, així com declarar existències, ja siguin de capital fix o flotant.

Sí. Tot risc empreses compta amb aquesta modalitat, que està pensada per a les empreses que es troben en un edifici en qualitat d'arrendataris, i volen protegir les obres de reforma, condicionament i decoració que hi han fet.

Per què escollir Plus Ultra Seguros?

Atenció personalitzada

Els millors professionals

Revaloració automàtica