Assegurança-decennal

Assegurances d'enginyeria

Assegurança Decennal edificació

La feina ben feta

En què consisteix l'assegurança Decennal edificació?

A Plus Ultra Seguros hem dissenyat l'assegurança Decennal edificació per satisfer la necessitat de promotors i constructors de complir la legislació vigent pel que fa a la qualitat de l'edificació.

Avantatges d'aquesta assegurança

Posem a les teves mans una sèrie d'avantatges que contribuiran a oferir-te una experiència asseguradora com mereixes.

La qualitat de les teves construccions garantida

Perquè responem dels danys que es puguin presentar a les teves promocions per defectes de construcció durant els deu primers anys.

Resposta ràpida

T'oferim una indemnització i reparació ràpides, desvinculades del lent procés d'identificació de responsabilitats.

Contractació àgil i senzilla

Gràcies als nostres professionals especialitzats i, per a edificacions residencials, disposaràs del document de cobertura necessari en un termini reduït.

Un plus de protecció

T'oferim una sèrie de garanties addicionals que proporcionaran més protecció a la teva edificació.

Assegurança-decennal

Cobertures de l'assegurança Decennal edificació

Durant els deu primers anys des de la recepció, garantim la indemnització o reparació de danys en l'edifici que tinguin origen o afectin la cimentació o els elements estructurals, i que en comprometin la seguretat estructural.

Algunes de les causes que poden propiciar aquests danys serien:

  • Errors de disseny
  • Defectes de materials o mà d'obra defectuosa
  • Errades de cimentació o estructura
  • Incendi o explosió per vicis o defectes en les instal·lacions de l'edifici

A més de la garantia bàsica, que és obligatòria per la legislació vigent per a l'edificació residencial, Plus Ultra Seguros t'ofereix interessants garanties addicionals, així com l'opció d'assegurar projectes d'edificació no residencial.

Preguntes freqüents

L'assegurança Decennal edificació està fonamentalment dirigida a empreses promotores immobiliàries i a empreses constructores.

La contractació d'aquest tipus d'assegurança és obligatòria per Llei per poder inscriure en el Registre de la Propietat qualsevol immoble dedicat a habitatge. Això és així tant en l'edificació de nova planta com en la rehabilitació d'edificis d'habitatges construïts amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei d'Ordenació de l'Edificació.

A més, i encara que no sigui obligatori per llei, Plus Ultra Seguros t'ofereix la possibilitat d'assegurar edificació no residencial, com seria el cas d'edificis d'oficines i locals comercials, hotels, pàrquings, edificis culturals i administratius o hospitals per exemple, així com projectes de rehabilitació. Gràcies a la nostra protecció, els teus projectes comptaran amb un afegit extra de qualitat i seguretat.

Aquesta assegurança té en compte la integritat de l'edifici durant un període de deu anys una vegada acceptada l'obra. Es garanteix la cobertura dels danys materials causats a l'edifici per vici o per defectes d'origen o que afectin els fonaments i estructura, i que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici.

Per què contractar l'assegurança Decennal edificació?

Perquè anem més enllà en el nostre afany per oferir la millor qualitat de servei.

Garantia

Garantim la qualitat de les teves promocions d'habitatges, perquè puguin ser inscrites en el registre de la propietat.

Atenció personalitzada

Sabem adaptar-nos a tu i, per això, t'escoltem i t'oferim les respostes que necessites, de manera que puguis desenvolupar la teva activitat en condicions òptimes.

Protecció completa

Perquè a més de les garanties bàsiques exigides per llei sobre construcció d'habitatges, et donem la possibilitat d'ampliar la cobertura a un altre tipus d'edificis.