Responsabilitat civil privada

Responsabilitat civil per a empreses

Assegurança Responsabilitat civil immobles

Protegim el teu patrimoni

En què consisteix l'assegurança Responsabilitat civil immobles?

Perquè en la nostra vida quotidiana poden sorgir situacions imprevistes davant les quals hàgim de respondre, t'oferim la solució per no comprometre els teus béns ni el teu patrimoni davant de possibles reclamacions de danys, amb la millor defensa legal, gràcies a la nostra assegurança Responsabilitat civil immobles.

Avantatges d'aquesta assegurança

Diferents modalitats

Perquè puguis escollir quina contractar entre diverses alternatives

Despeses cobertes

Tant d'indemnitzacions en cas de danys corporals a tercers i danys materials a altres béns com els derivats de la teva defensa jurídica i de possibles fiances.

Protecció jurídica completa

Que inclou la defensa penal i la reclamació de danys a tercers.

RC general

La nostra assegurança Responsabilitat civil immobles

Aquesta cobertura respon a la teva actuació com a responsable de la teva família i de les persones que depenen legalment de tu, en l'àmbit de la teva vida privada i particular.

Preguntes freqüents

Pensat per a les persones, amb família o sense, que vulguin comptar amb una assegurança que defensi els seus interessos en cas de reclamació de danys a tercers en l'àmbit de la seva vida privada.

A més, es tracta d'una assegurança per la qual Plus Ultra Seguros haurà de suportar el risc dels costos derivats dels possibles perjudicis produïts a tercers, perquè no afectin la teva economia i que, en certes circumstàncies, podrien ser fins i tot inassumibles econòmicament per a l'assegurat.

Aquesta assegurança ofereix garanties per a les reclamacions per danys a tercers, incloses les despeses judicials i extrajudicials, les despeses de defensa i les possibles fiances judicials, per protegir la teva responsabilitat civil.

La garantia principal consisteix en el pagament de la indemnització que correspondria a un assegurat pels danys produïts a tercers.

D'altra banda, en cas que l'assegurat es vegi obligat anar a judici per les reclamacions d'un perjudicat, Plus Ultra Seguros es faria càrrec del pagament de les costes i de les despeses judicials, així com dels honoraris dels advocats i de la resta de professionals que hi intervinguin. A més, si cal constituir fiances, també estarien cobertes, així com les despeses extrajudicials del mateix sinistre.

L'assegurança Responsabilitat civil immobles garanteix a l'assegurat la seva responsabilitat pels danys materials o corporals causats a un tercer, ja que qualsevol persona física o jurídica està obligada a reparar aquests danys. 

Aquesta protecció et pot ajudar en situacions com, per exemple:

  • Si estàs en un local comercial i involuntàriament fas malbé un objecte de valor a la venda.

  • Si el teu fill trenca el vidre d'un veí mentre juga o causa danys a una altra persona.

  • Si la teva mascota provoca danys a un amic que et visita a casa.

  • Si passejant amb la bicicleta provoques un accident de trànsit.

Per què escollir l'assegurança Responsabilitat civil immobles?

Els millors professionals

Personalitzat

Senzill