Responsabilitat civil privada

Responsabilitat civil per a empreses

Privada i immobles

Protegim el teu patrimoni

Què t'ofereix la nostra assegurança de responsabilitat civil privada i immobles?

Perquè en la vida quotidiana poden sortir situacions imprevistes davant de les quals hàgim de respondre, t'oferim la solució per no comprometre els teus béns i patrimoni davant de possibles reclamacions de danys, amb la millor defensa legal, gràcies a la nostra assegurança de responsabilitat civil privada i immobles.

Avantatges d'aquesta assegurança

Diferents modalitats

Perquè puguis escollir quina contractar entre diverses alternatives

Despeses cobertes

Tant d'indemnitzacions en cas de danys corporals a tercers i danys materials a altres béns com els derivats de la teva defensa jurídica i de possibles fiances.

Protecció jurídica completa

Que inclou la defensa penal i la reclamació de danys a tercers.

RC general

Cobertures de l'Assegurança de responsabilitat civil privada i immobles

Aquesta cobertura respon a la teva actuació com a responsable de la teva família i de les persones que depenen legalment de tu, en l'àmbit de la teva vida privada i particular.

Preguntes freqüents

Pensat per a les persones, amb família o sense, que vulguin comptar amb una assegurança que defensi els seus interessos en cas de reclamació de danys a tercers en l'àmbit de la seva vida privada.

A més, es tracta d'una assegurança per la qual Plus Ultra Seguros haurà de suportar el risc dels costos derivats dels possibles perjudicis produïts a tercers, perquè no afectin la teva economia i que, en certes circumstàncies, podrien ser fins i tot inassumibles econòmicament per a l'assegurat.

Aquesta assegurança ofereix garanties per a les reclamacions per danys a tercers, incloses les despeses judicials i extrajudicials, les despeses de defensa i les possibles fiances judicials, per protegir la teva responsabilitat civil.

La garantia principal consisteix en el pagament de la indemnització que correspondria a un assegurat pels danys produïts a tercers.

D'altra banda, en cas que l'assegurat es vegi obligat anar a judici per les reclamacions d'un perjudicat, Plus Ultra Seguros es faria càrrec del pagament de les costes i de les despeses judicials, així com dels honoraris dels advocats i de la resta de professionals que hi intervinguin. A més, si cal constituir fiances, també estarien cobertes, així com les despeses extrajudicials del mateix sinistre.

L'assegurança de responsabilitat civil privada i immobles garanteix a l'assegurat la seva responsabilitat pels danys materials o corporals causats a un tercer, ja que qualsevol persona física o jurídica està obligada a reparar aquests danys. 

Aquesta protecció et pot ajudar en situacions com, per exemple:

  • Si estàs en un local comercial i involuntàriament fas malbé un objecte de valor a la venda.

  • Si el teu fill trenca el vidre d'un veí mentre juga o causa danys a una altra persona.

  • Si la teva mascota provoca danys a un amic que et visita a casa.

  • Si passejant amb la bicicleta provoques un accident de trànsit.

Per què has d'escollir l'assegurança de responsabilitat civil privada i immobles amb Plus Ultra Seguros?

Els millors professionals

Personalitzat

Senzill