Seguro-construccion-todo-riesgo

Assegurances d'enginyeria

Assegurança tot risc construcció

Una protecció d'altura

En què consisteix l'Assegurança a tot risc construcció?

L'Assegurança a tot risc construcció Plus t'ofereix tota la protecció que necessites davant de pèrdues o danys a les obres que estiguis executant, tant si ets constructor, contractista, propietari o promotor d'obres.

Avantatges d'aquesta assegurança

Aprofita els avantatges que l'Assegurança de construcció a tot risc t'ofereix, perquè l'execució de l'obra es desenvolupi amb les màximes garanties.

Agents especialitzats

Disposem de personal qualificat i especialitzat en aquest tipus d'assegurances, amb l'objectiu d'oferir-te l'assessorament necessari perquè contractis l'assegurança que s'ajusti millor a les teves necessitats.

Àmplies garanties

Des dels riscos convencionals com incendis, fenòmens atmosfèrics o robatoris, fins als relacionats amb la construcció: els originats per errors de disseny o defecte en materials i mà d'obra i, en general, qualsevol causa accidental i imprevista.

Protecció completa

Garantim els danys soferts a les obres de construcció en curs, als treballs que ja s'han acabat, així com els dels materials a peu d'obra.

Seguro-construccion-todo-riesgo

Cobertures principals

Garantim els danys originats per incendi, explosió, caiguda d'un llamp, robatori i espoliació, caiguda d'aeronaus, xoc de vehicles i impactes.

Preguntes freqüents

Aquesta assegurança està dirigida a constructors, contractistes i propietaris o promotors d'obres.

L'assegurança Tot risc construcció Plus garanteix la cobertura de les pèrdues o els danys soferts durant la construcció de l'obra assegurada. A Plus Ultra Seguros podràs assegurar una àmplia varietat d'obres, tant d'edificació com d'obra civil.

Existeixen algunes assegurances relacionades amb la construcció que són obligatòries, com per exemple l'assegurança decennal o l'assegurança d'accident de conveni, altres que ho són en algunes comunitats autònomes, com la de responsabilitat civil professional, i altres que són voluntàries, com l'assegurança tot risc construcció.

Aquesta última, encara que no és obligatòria, sí que és molt recomanable en garantir les pèrdues i danys materials que puguin patir les obres de construcció d'edificis i altres d'enginyeria civil, tant en els treballs permanents com en els temporals realitzats i en curs de realització, així com en els materials a peu d'obra, per una causa accidental o imprevista.

La vigència de l'assegurança ve determinada per la durada de la construcció. La cobertura de l'assegurança s'estén des de l'inici de les obres fins a la seva finalització i entrega al promotor/propietari (amb l'extensió del Certificat Final d'Obra i, si escau, la signatura de l'Acta de Recepció).

Si l'obra finalitza amb posterioritat a la data prevista, serà necessari sol·licitar a l'assegurador una pròrroga del contracte.

Per què contractar una assegurança a tot risc de construcció amb Plus Ultra Seguros?

Atenció personalitzada

Una empresa dedicada a la construcció ha d'assumir grans projectes, que han de ser ajudats pels millors professionals, sempre disposats a oferir-te les respostes que necessites.

Flexibilitat

Podràs configurar la teva assegurança tot risc construcció, partint de les cobertures principals, incloent-hi les garanties complementàries que millor s'adaptin al que cerques.

Protecció completa

Volem oferir-te un servei complet de manera que, tot allò que necessites per a una assegurança tot risc per a la construcció, ho trobis en una única assegurança.