Assegurança d'accidents

Accidents

Assegurança obligatòria de viatgers per a empreses

Per viatjar segur

En què consisteix l'AOV, l'Assegurança Obligatòria de Viatgers?

L'AOV, Assegurança Obligatòria de Viatgers, té com a objectiu cobrir les possibles indemnitzacions, fixades per llei, per lesions corporals en cas d'accident. Està pensada per a les companyies de transport col·lectiu públic de viatgers, que han d'incloure l'assegurança en el bitllet de transport mateix. Els mitjans de transport inclosos en l'AOV són, entre altres: autobusos, autocars, trens turístics, troleibús, telefèrics, funiculars, telecadires, metro, tren o embarcacions de matrícula i pavelló espanyols.

Avantatges de l'AOV

Desenvolupar la teva activitat amb la tranquil·litat de disposar de la teva Assegurança Obligatòria de Viatgers, t'ofereix una sèrie d'avantatges, entre elles:

Viabilitat de la teva empresa

No veuràs compromesa la continuïtat de la teva empresa si ocorregués un accident, ja que l'Assegurança Obligatòria de Viatgers s'encarregarà de les corresponents indemnitzacions.

Compatible amb altres assegurances

L'Assegurança Obligatòria de Viatgers es tracta d'una assegurança d'accidents, de manera que és compatible amb qualsevol altra assegurança que el viatger hagi volgut subscriure.

Senzill

Per gaudir de les cobertures de l'Assegurança Obligatòria per a Viatgers únicament hauràs d'adquirir el teu bitllet per a l'ús del transport que utilitzis i conservar-lo durant tot el trajecte.

Accidents-col·lectius

Cobertures d'aquesta assegurança

El AOV garanteix la indemnització que correspon per llei als beneficiaris en el cas de defunció per accident d'algun dels viatgers del transport assegurat. Aquesta indemnització correspondrà tant si la defunció es produeix de manera directa o durant els 18 mesos posteriors com a conseqüència de les seqüeles de l'accident.

Accidents

L'Assegurança Obligatòria de Viatgers (SOV) ofereix cobertura davant els accidents següents: 

  • Els accidents esdevinguts durant el viatge en el mitjà de transport 
  • Els accidents sobrevinguts abans d'iniciar el viatge i després de la seva finalització, sempre que l'assegurat romangui dins el vehicle 
  • Els accidents que es produeixin en entrar o sortir del transport, sempre que tingui contacte directe amb aquest 
  • Els accidents esdevinguts durant l'entrega o recuperació de l'equipatge directament del vehicle

 

Preguntes freqüents

Cada vegada que adquirim un bitllet per utilitzar un mitjà de transport públic, amb el seu preu adquirim l'Assegurança Obligatòria de Viatgers (SOV).

Es tracta d'una assegurança obligatòria d'accidents que les companyies de transport col·lectiu han de contractar.

És fonamental que el viatger disposi del títol de transport vàlid i el conservi fins a la finalització del trajecte, ja que és el mitjà pel qual s'acredita la possessió de l'assegurança.

En cas d'accident cal posar-ho en coneixement de l'empresa de transport.

En cas de produir-se danys corporals, els afectats hauran de provar-los amb l'aportació de certificats mèdics.

Per què contractar l'Assegurança Obligatòria de Viatgers per a empreses?

Claredat

T'expliquem les característiques dels nostres productes, resolem qualsevol dubte que puguis plantejar i t'ajudem a prendre la millor decisió per als teus interessos.

Proximitat

Estem sempre a la teva disposició, amb una àmplia xarxa de mediadors professionals que s'encarregaran d'oferir-te el millor assessorament assegurador possible.

Seguretat

Amb el suport d'un gran grup assegurador, solvent i amb una contrastada experiència en matèria asseguradora i, de gestió de persones i empreses.