Accidents col·lectius

Accidents

Assegurança Accidents conveni sectorial per a empreses

Val més prevenir

En què consisteix Accidents conveni sectorial per a empreses?

Accidents conveni sectorial per a empreses és una assegurança destinada a cobrir els riscos d'accidents laborals i altres contingències que pateixin els treballadors en plantilla d'una empresa, segons el conveni col·lectiu sectorial a què estigui adscrita.


Els convenis se solen actualitzar periòdicament, i també les seves condicions d'assegurament. En conseqüència, adeqüem el contracte a les noves modificacions perquè estigui sempre actualitzat.

Avantatges d'aquesta assegurança

La contractació d'Accidents conveni sectorial ofereix clars avantatges per a les empreses que les subscriuen. Alguns d'aquests són:

Adaptada a cada empresa

Accidents conveni sectorial per a empreses es configura segons cada sector laboral, el seu àmbit territorial, el conveni que s'ha d'aplicar i el nombre d'assegurats

Fàcil de gestionar

La pòlissa es contracta de forma innominada, sobre la base d'assegurar tots els empleats inclosos en l'RNT (antic TC2) de cotització a la Seguretat Social.

Sempre actualitzat

Disposem d'un sistema automàtic d'actualització de convenis, per tenir un seguiment diari de les modificacions que es produeixen en els respectius butlletins oficials. Així, la teva Assegurança Accidents conveni sectorial per a empresa estarà sempre al dia.

Accidents-col·lectius

Cobertures de l'assegurança

En cas de defunció d'un treballador assegurat, l'assegurança de conveni sectorial per a empreses garanteix una indemnització als seus beneficiaris, d'acord amb el que estipuli el conveni, tant si es produeix de manera directa com si resulta de les seqüeles d'aquest.

Preguntes freqüents

Aquest tipus d'assegurança és obligatòria si així ho estableix el conveni en què s'enquadra l'activitat de l'empresa. No obstant això, i donada la seva importància, la seva contractació sembla necessària.

No cal. Com que els convenis, i més concretament els capitals assegurats, s'actualitzen de forma periòdica, ens encarreguem directament de fer el suplement d'actualització de la pòlissa en el moment en què es produeix.

Hi ha convenis en què els capitals que s'han establert són molt reduïts. Si ho creu convenient, el prenedor de l'assegurança té la possibilitat d'incrementar-los o revertir aquesta situació. El contracte d'assegurança mostrarà de forma diferenciada els capitals que estableixi el conveni i els que el prenedor hagi ampliat voluntàriament.

Per què contractar Accidents conveni sectorial?

Personalització

Et proposem diverses alternatives d'assegurament per a la teva empresa i tu tries la que millor s'ajusti a la realitat del dia a dia.

Flexibilitat

Contracta l'assegurança per a la teva empresa en funció de les teves necessitats i podràs triar, a més, el fraccionament de pagament que necessitis, si ho consideres convenient.

Comoditat

Digue'ns què necessites i nosaltres ens encarreguem de tot, mantenint sempre actualitzat el producte a les teves noves circumstàncies empresarials.