Accidents col·lectius

Accidents

Assegurança Accidents conveni sectorial per a empreses

Val més prevenir

En què consisteix Accidents conveni sectorial per a empreses?

Accidents conveni sectorial per a empresa t'ofereix la possibilitat que compleixis les obligacions en matèria d'accidents laborals segons el conveni vigent en el teu sector, de conformitat amb el Reial decret 1588/1999. Actualitzem de manera automàtica i amb la data de la seva publicació oficial, tant les garanties com els capitals perquè s'adeqüin a les exigències de cada conveni laboral.

Avantatges d'aquesta assegurança

La contractació d'Accidents conveni sectorial ofereix clars avantatges per a les empreses que les subscriuen. Alguns d'aquests són:

Adaptada a cada empresa

Accidents conveni sectorial per a empreses es configura segons cada sector laboral, el seu àmbit territorial, el conveni que s'ha d'aplicar i el nombre d'assegurats

Fàcil de gestionar

La pòlissa assegura de forma innominada tots els empleats inclosos en el grup de cotització TC2 de la Seguretat Social.

Sempre actualitzat

Disposem d'un sistema automàtic d'actualització de convenis, per tenir un seguiment diari de les modificacions que es produeixen en els respectius butlletins oficials. Així, la teva Assegurança Accidents conveni sectorial per a empresa estarà sempre al dia.

Accidents-col·lectius

Cobertures de l'assegurança

En cas de defunció d'un treballador assegurat per accident, l'assegurança Accidents conveni sectorial per a empresa​ garanteix una indemnització als seus beneficiaris d'acord amb el que estipuli el conveni de la teva empresa, tant si es produeix de manera directa com si resulta de les seqüeles de l'accident. 

Preguntes freqüents

L'assegurança Accidents conveni sectorial està pensada per a aquelles empreses que desenvolupen la seva activitat en el marc d'un conveni col·lectiu, en què es fixen les garanties, els capitals assegurats i d'indemnització, així com els àmbits de cobertura de l'assegurança d'accidents per als treballadors. 

Aquest tipus d'assegurança és obligatòria si així ho estableix el conveni en què s'enquadra l'activitat de l'empresa en qüestió. No obstant això, i donada la seva importància, la seva contractació sembla necessària.

Encara que pugui semblar que estem cobrint dues vegades el mateix risc en contractar una assegurança d'accident o vida amb l'adscripció a una Mútua, certament no és així. Hi ha una diferència substancial entre ambdues, ja que la Mútua proporcionarà l'assistència sanitària necessària en cas d'accident de treball o malaltia professional. En canvi, l'assegurança d'accident o vida, en situacions en què es produeix un incident d'aquest tipus, atorgarà una indemnització monetària a l'assegurat.

Una altra diferència fonamental és que l'assegurança d'accident obligatori només cobreix els treballadors de l'empresa, mentre que la Mútua brinda assistència tant a assalariats com a autònoms.

Ambdós tipus d'assegurances es complementen perfectament per protegir millor la teva família, en l'àmbit personal, o els teus empleats en l'entorn professional.

Així, les assegurances de vida cobreixen el risc de mort i invalidesa permanent per qualsevol causa, mentre que les assegurances d'accidents es limiten als esdeveniments accidentals, inclosa la protecció davant d'un supòsit d'invalidesa parcial.

Cal destacar que una assegurança no és excloent de l'altra a l'hora de cobrar els capitals, és a dir, es pot tenir una assegurança de vida i addicionalment una d'accidents, i, fins i tot, diverses assegurances de vida i d'accidents.

Per què contractar Accidents conveni sectorial?

Personalització

Et proposem diverses alternatives d'assegurament per a la teva empresa i tu tries la que millor s'ajusti a la realitat del dia a dia.

Flexibilitat

Contracta l'assegurança per a la teva empresa en funció de les teves necessitats i podràs triar, a més, el fraccionament de pagament que necessitis, si ho consideres convenient.

Comoditat

Digue'ns què necessites i nosaltres ens encarreguem de tot, mantenint sempre actualitzat el producte a les teves noves circumstàncies empresarials.