Bestiar boví

Assegurança per a bestiar boví

La teva explotació ramadera, a les millors mans

Què t'ofereix la nostra assegurança?

Amb la nostra Assegurança de bestiar boví posem a la teva disposició les cobertures necessàries per protegir la teva explotació ramadera, ja sigui càrnia o làctia, de manera adequada, per evitar la interrupció de la teva activitat en cas d'imprevistos.

Avantatges d'aquesta assegurança

L'Assegurança de ramader t'ajudarà a estar preparat davant diferents situacions perquè el teu negoci mantingui el seu ritme.

Àmplia protecció

Inclou en un únic contracte de cobertures per a la teva explotació, bestiar, maquinària agrícola, existències utilitzades a la teva activitat, i fins i tot el teu habitatge.

Tot tipus d'explotacions

Tenim la solució a mida per a tots, des de negocis ramaders familiars fins a explotacions de mida petita, mitjana o gran.

Protegim la teva activitat

Protegim el teu negoci davant eventualitats, des de danys provocats per fenòmens atmosfèrics o incendis, fins a avaries a la maquinària o pèrdua del bestiar.

Seguro-ganado-vacuno

Cobertures principals

Amb l'Assegurança de Bestiar Boví diposaràs de solucions específiques per a la teva explotació ramadera davant una gran varietat de situacions:

 • Incendi, explosió i caiguda d'un llamp: cobreix els danys directes del foc a les teves instal·lacions i béns, així com les despeses derivades de mesures per extingir i impedir-ne la propagació.
 • Danys atmosfèrics: com els provocats per pluges i vents de forta intensitat.
 • Danys elèctrics en instal·lacions fixes: produïts per l'electricitat del continent o per la caiguda d'un llamp.
 • Danys per aigua, inclosa la localització i reparació d'avaria: amb aquesta garantia opcional protegiràs els teus béns davant danys per escapaments d'aigua, aixetes no tancades per error o filtracions d'habitatges o locals confrontants..
 • Responsabilitat civil de l'explotació, patronal i de productes: incloent-hi aquestes garanties complementàries, respondrem i defensarem els teus interessos davant reclamacions de tercers, relacionades amb l'explotació del teu negoci, amb possibles accidents que pateixin els teus empleats, amb els teus productes i fins i tot, podràs incloure-hi la responsabilitat civil per contaminació accidental.

Més cobertures opcionals

Amb aquesta garantia opcional, protegiràs els teus béns davant robatoris produïts en la teva explotació, així com la reparació dels danys que es produeixin en conseqüència.

Preguntes freqüents

Aquesta assegurança va dirigida a les persones i empreses el negoci de les quals consisteix en una explotació ramadera vacuna de producció càrnia o làctia.

Aquesta assegurança et proporciona protecció en cas de la interrupció de la producció de la teva explotació ramadera per sinistres accidentals.

Aquesta assegurança considera continent els següents béns, que es recolliran al contracte:

 • El conjunt de tots els elements de construcció que constitueixen l'edifici, nau o habitatge. Inclosos els dipòsits fixos i sitges, així com fonaments, portes i finestres
 • Dependències i construccions annexes situades a l'explotació
 • Tanques de tancament de finques.
 • Instal·lacions fixes dels serveis d'aigua, pisa sanitària, gas, electricitat, telèfon, climatització, així com les d'extinció d'incendi i/o protecció contra robatori
 • Antenes de ràdio i televisió, així com tendals, rètols i rètols adherits als edificis assegurats
 • Les obres de reforma o decoració efectuades per l'assegurat
 • Basses per al reg

Aquesta assegurança considera contingut de l'explotació els següents béns:

 • La maquinària, agrícola o ramadera, equips electrònics, transformadors, instal·lacions d'energia solar, equips de reg, eines, útils i eines de treball propis de l'activitat assegurada
 • El mobiliari de l'explotació i elements de decoració no fixos
 • Les existències: primeres matèries, productes en qualsevol fase del procés de fabricació, productes per a la venda, abonaments, pinsos, embalatges, recanvis, accessoris i altres béns que s'utilitzin directament a l'activitat assegurada

En el cas d'incloure l'habitatge en el contracte de l'assegurança de bestiar, els béns considerats contingut d'habitatge seran el conjunt d'objectes que es trobin dins d'aquest per fer-lo habitable, com el mobiliari, parament o efectes personals i que no formen part dels elements constructius.

Per què contractar l'assegurança agrària amb Plus Ultra Seguros?

Atenció personalitzada

Flexibilitat

Protecció completa