Continuïtat escolar

Vida col·lectius

Assegurança de continuïtat escolar

La garantia de la seva educació

De què tracta l'Assegurança de continuïtat escolar?

La nostra Assegurança de continuïtat escolar és la solució perfecta per a centres d'ensenyament i associacions de pares i mares que vulguin garantir als seus alumnes la possibilitat de completar els seus estudis escolars en cas de l'eventual defunció dels seus pares o tutors legals.

Avantatges d'aquesta assegurança

Protegeix l'essencial

Assegura amb l'Assegurança de continuïtat escolar l'educació dels teus alumnes davant qualsevol eventualitat. La seva educació és el més important.

Una opció molt senzilla

Beneficia't de la senzillesa de la contractació i de la comoditat a l'hora de gestionar aquesta assegurança.

A l'abast de tots els centres

El seu petit cost per alumne permet incloure-la en les quotes escolars sense que això faci augmentar-ne massa el preu.

Continuïtat-escolar

Cobertures de l'assegurança

Si morís algun dels pares o tutors de l'alumne assegurat, l'Assegurança de continuïtat escolar garanteix l'abonament d'una indemnització per fer front als costos dels cursos restants que li quedin al centre escolar. 

A més, si vols disposar d'altres avantatges que aportin més valor a aquest pla de continuïtat d'estudis, pots incorporar un capital addicional a la indemnització per a despeses com el menjador escolar, el transport o els llibres.

Avantatges per a centres educatius i associacions

Posem a la teva disposició la possibilitat de triar entre dues formes de contractar la nostra Assegurança de continuïtat escolar: pot ser voluntària, és a dir, s'asseguren només els pares que ho desitgin, o obligatòria, és a dir, incorporada al preu de la matrícula. 

A més, disposa de grans avantatges per a aquells centres o associacions que presentin una alta incorporació dels seus alumnes en l'assegurança, ja que en aquest cas no és necessari cap reconeixement mèdic. 

Preguntes freqüents

El capital assegurat depèn del cost de la formació de l'alumne i del curs acadèmic en què es trobi, per la qual cosa es calcula al principi de cada curs escolar. A més del cost del curs escolar, també es poden incloure en l'assegurança altres conceptes, com el transport, l'uniforme, el material escolar i les activitats extraescolars.

L'Assegurança de continuïtat escolar garanteix tant l'educació escolar dels alumnes en cas de defunció d'un dels progenitors o tutors legals o d'ambdós, com altres tipus d'ensenyaments esportius o culturals, per la qual cosa és adequat per a qualsevol classe de centres educatius. 

Oferim dues modalitats entre les quals el centre podrà escollir:

  • Contractació obligatòria per pertinença al centre: aquesta opció és molt còmoda i interessant ja que s'inclourà la prima de l'assegurança en la matrícula o en el rebut de l'AMPA, facilitant-ne així la gestió.
  • Contractació voluntària: en aquest cas, seran els pares o tutors de cada alumne els que voluntàriament s'adhereixin al pla, abonant la prima corresponent.

Per què contractar l'Assegurança de continuïtat escolar amb Plus Ultra Seguros?

Atenció personalitzada

L'assessorament dels nostres mediadors és un valor diferencial que posem a les mans dels nostres clients.

Econòmica

Amb una mínima inversió econòmica gaudiràs de la tranquil·litat de protegir el futur dels teus alumnes.

Senzill

Els nostres productes pretenen aportar-te la seguretat que necessites, d'una manera directa i senzilla, sense incloure tot allò que ho compliqui.