Incentius-jubilació

Incentius per a empleats

Garanteix el futur dels teus empleats

Què t'ofereix la nostra assegurança?

Si busques una manera d'incentivar els empleats més valuosos de la teva empresa, proporcionant-los una fórmula de retribució diferida, posem a la teva disposició tota una gamma de productes que t'ajudaran a fidelitzar-los i mostrar-los el teu compromís amb la seva estabilitat financera.

Beneficis d'aquesta assegurança

Atractiu per als teus empleats

T'oferim una assegurança que pots utilitzar com una eina per incentivar als empleats de la teva empresa.

Avantatges fiscals

Els avantatges fiscals obtinguts podran ser per al prenedor de l'assegurança, la teva empresa, per al beneficiari, el teu treballador, o per a tots dos.

Fidelitat

Aconsegueix fidelitzar els teus empleats més valuosos i atreu nou talent a la teva organització.

Incentius-per-a-empleats

Preguntes freqüents

L'objectiu principal d'aquest tipus de productes és la constitució d'un capital que complementi la retribució dels empleats d'una empresa, com a incentiu addicional per fidelitzar els seus empleats més valuosos.

A més, en funció de l'assegurança d'incentivació a empleats escollits, poden haver-hi avantatges fiscals per a l'empresa, per a l'empleat o per a tots dos.

Els plans de pensions proporcionen avantatges fiscals que redueixen la base imposable de l'IRPF en tributar les prestacions com a rendes del treball, fins a un màxim de 8.000 euros.

Les assegurances de rendes, d'altra banda, converteixen l'estalvi de l'assegurat en una renda, de manera que gaudirà del benefici fiscal en el moment de cobrar la prestació.

Per què escollir Plus Ultra Seguros?

Atenció personalitzada

Fiscalment beneficiós

Flexibilitat

Premis de jubilació

Aquesta assegurança et permet gestionar els compromisos adquirits amb els teus treballadors en matèria de premis per jubilació. Es tracta d'una assegurança que s'adapta a les necessitats específiques de cada empresa, independentment de la seva mida, i que ofereix a l'empleat una retribució addicional, un premi, en el moment en què es jubila.

Característiques

Es tracta d'una assegurança vinculada a la jubilació, de manera que el capital dependrà del que estableixi el conveni col·lectiu o l'acord intern o compromís adquirit per l'empresa amb els seus treballadors.

Assegurances de fidelització

Els teus treballadors constitueixen l'actiu més valuós de la teva empresa. Gràcies a aquest excel·lent instrument de motivació, podràs fidelitzar els teus empleats més qualificats oferint-los un capital no vinculat a la jubilació o, fins i tot, una retribució addicional relacionada, per exemple, amb la finalització d'un projecte.

Característiques

Les prestacions seran efectives tant en cas de supervivència de l'assegurat com en cas de defunció.

Assegurança de rendes

Aquesta és la millor opció si el que busques és un incentiu per als teus empleats que garanteixi el seu benestar i el de les seves famílies, proporcionant-los un capital en forma de renda per complementar la prestació per jubilació, que els permeti mantenir el seu nivell adquisitiu al final de la seva vida laboral activa.

Característiques

La prestació pot estar vinculada a la jubilació, de manera que el cobrament es començarà a percebre en aquest moment.