Incentius-jubilació

Incentius per a empleats

Assegurances de fidelització

Envolta't dels millors

En què consisteixen les assegurances de fidelització?

Els teus treballadors constitueixen l'actiu més valuós de la teva empresa. Gràcies a aquest excel·lent instrument de motivació, podràs fidelitzar els teus empleats més qualificats oferint-los un capital no vinculat a la jubilació o fins i tot, una retribució addicional relacionada, per exemple, amb la finalització d'un projecte.

Avantatges d'aquesta assegurança

Amb l'assegurança de fidelització disposaràs d'un argument més, que no sigui únicament la pujada del sou, per evitar la fuga d'aquells treballadors que han anat demostrant durant la seva trajectòria professional una alta qualificació laboral, de manera que evitaràs la pèrdua de temps i inversió en formació que hi has esmerçat.

Premia els millors

Amb la dotació d'un complement retributiu a aquells empleats que demostren el seu compromís i productivitat amb l'empresa, i el seu reconeixement per la feina ben feta. D'aquesta manera tindràs més oportunitats d'envoltar-te dels millors professionals.

Prestacions

És una fórmula retributiva que no constitueix compromís per pensions al no estar vinculada a la jubilació, amb prestacions tant en cas de supervivència com en cas de defunció de l'assegurat.

A mida

Ets tu, com a ocupador, el que defineix a quina fita vols vincular el premi de fidelització. A més, podràs triar com vols constituir el capital de l'assegurança: es permeten primes periòdiques, primes úniques i primes extraordinàries.

Assegurança de rendes

Informació pràctica

Les assegurances de fidelització (també denominades de retenció) permeten a l'empresa crear un vincle amb els seus empleats amb l'objectiu que vulguin quedar-se.

L'empresa pot vincular el cobrament de la prestació a la conjuntura empresarial que vulgui, com ara la finalització d'un projecte, assolir uns nivells de productivitat determinats o, fins i tot, relacionar-los amb la rendibilitat de l'empresa, entre d'altres supòsits.

No està lligat a la jubilació, per la qual cosa no constitueix compromís per pensions, encara que sí cal establir les condicions en un acord documental entre el treballador i l'empresa.

En cas de cessament de la relació laboral, l'empresa té la possibilitat de rescat al seu favor.

Quant a la fiscalitat: 

  • Les aportacions no es consideraran una despesa deduïble per a l'empresa en l'Impost de societats, per tant, no tindran incidència fiscal en l'IRPF del treballador.
  • En el moment del cobrament de les prestacions, les aportacions realitzades seran deduïbles de l'Impost de societats per a l'empresa, i constituirà renda del treball el capital rebut per al treballador.

Preguntes freqüents

Els treballadors han de considerar-se clients interns, a qui cal cuidar perquè s'identifiquin amb l'empresa i siguin un fidel reflex d'aquesta cap a l'exterior. Fruit de la fidelització dels empleats obtindrem alguns beneficis, com ara: 

Els empleats fidelitzats estan més motivats, aprofiten millor el temps, augmenten la seva productivitat i aconsegueixen amb major probabilitat la consecució dels objectius, tant els individuals com els empresarials. 

 Els treballadors es convertiran en els millors ambaixadors de la teva marca, i repercutiran positivament en la qualitat del servei de cara al client. 

En definitiva, una estratègia de fidelització d'empleats t'ajudarà a retenir en major mesura els empleats amb més talent. 

Un pla de fidelització és beneficiós tant per al treballador com per a la pròpia empresa. Així, entre els avantatges que suposa per a l'empresa, tindríem: 

Les quanties seran escollides pel prenedor (l'empresa) en el moment de la contractació i s'adaptaran a cada cas concret, segons les necessitats. 

A més l'empresa podrà seleccionar els empleats a qui oferir aquesta assegurança de fidelització. 

Així mateix, el moment i les condicions per a la percepció de les prestacions també es confeccionen segons les indicacions de l'empresa. 

Finalment les quotes en l'impost de societats seran deduïbles en el moment de la percepció de la prestació. 

Moltes empreses segueixen contractant una àmplia varietat d'assegurances per protegir els seus empleats de qualsevol risc i, fins i tot, per utilitzar-los com una eina més de fidelització d'aquests. Tant en pimes com en grans companyies, podem trobar assegurances d'accidents, de vida (algunes vinculades als convenis col·lectius), de salut, d'estalvi, plans de pensions i complements a la jubilació.  

També estan els de responsabilitat professional, per a administradors i per a directius i, fins i tot, els que cobreixen el risc d'empleats que són enviats a treballar fora d'Espanya.  

Per què contractar una Assegurança de fidelització per a empleats amb Plus Ultra Seguros?

Atenció personalitzada

Fiscalment beneficiós

Flexibilitat