Assegurança-decennal

Assegurança Decennal

La feina ben feta

Què t'ofereix la nostra assegurança?

A Plus Ultra Seguros hem dissenyat l'assegurança Decennal Plus per atendre la necessitat de promotors i constructors de complir la legislació vigent en qualitat de l'edificació.

Beneficis d'aquesta assegurança

La qualitat de les teves construccions garantida

Perquè responem dels danys que es puguin presentar a les teves promocions per defectes de construcció durant els deu primers anys.

Resposta ràpida

T'oferim una indemnització i reparació ràpides, desvinculades del lent procés d'identificació de responsabilitats.

Contractació àgil i senzilla

Gràcies als nostres professionals especialitzats i, per a edificacions residencials, disposaràs del document de cobertura necessari en un termini reduït.

Un plus de protecció

T'oferim una sèrie de garanties addicionals que proporcionaran més protecció a la teva edificació.

Assegurança-decennal

Cobertures principals

Durant els deu primers anys des de la recepció, garantim la indemnització o reparació de danys en l'edifici que tinguin origen o afectin la cimentació o els elements estructurals, i que en comprometin la seguretat estructural.

Algunes de les causes que poden propiciar aquests danys serien:

  • Errors de disseny
  • Defectes de materials o mà d'obra defectuosa
  • Errades de cimentació o estructura
  • Incendi o explosió per vicis o defectes en les instal·lacions de l'edifici

A més de la garantia bàsica, que és obligatòria per la legislació vigent per a l'edificació residencial, Plus Ultra Seguros t'ofereix interessants garanties addicionals, així com l'opció d'assegurar projectes d'edificació no residencial.

Preguntes freqüents

L'assegurança Decennal Plus està fonamentalment dirigida a empreses promotores immobiliàries i a empreses constructores.

La contractació d'aquest tipus d'assegurança és obligatòria per Llei per poder inscriure en el Registre de la Propietat qualsevol immoble dedicat a habitatge. Això és així tant en l'edificació de nova planta com en la rehabilitació d'edificis d'habitatges construïts amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei d'Ordenació de l'Edificació.

A més, i encara que no sigui obligatori per llei, Plus Ultra Seguros t'ofereix la possibilitat d'assegurar edificació no residencial, com seria el cas d'edificis d'oficines i locals comercials, hotels, pàrquings, edificis culturals i administratius o hospitals per exemple, així com projectes de rehabilitació. Gràcies a la nostra protecció, els teus projectes comptaran amb un afegit extra de qualitat i seguretat.

Aquesta assegurança té en compte la integritat de l'edifici durant un període de deu anys una vegada acceptada l'obra. Es garanteix la cobertura dels danys materials causats a l'edifici per vici o per defectes d'origen o que afectin els fonaments i estructura, i que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici.

Per què escollir Plus Ultra Seguros?

Adaptabilitat

Atenció personalitzada

Protecció completa