plans-de-jubilació

Plans de jubilació

Assegurança Estalvi col·lectiu aportació per a empreses

La recompensa a la feina ben feta

En què consisteix Estalvi col·lectiu aportació per a empreses?

Plans de jubilació i prejubilació són les teves assegurances de jubilació que tenen com a objectiu assegurar un capital o renda al treballador assegurat, com a complement a les prestacions de la Seguretat Social, de tal manera que assoleixin un determinat percentatge del salari en el moment de la jubilació.

Avantatges d'aquesta assegurança

Opcions múltiples

És possible vincular aquesta assegurança a la prestació per jubilació de la Seguretat Social i determinar si es prefereix percebre en forma de renda o de capital.

Flexibilitat

Et permet establir la quantitat i la periodicitat de les aportacions, sense que existeixi un límit anual.

Benefici doble

Els teus empleats tindran un complement retributiu i tu podràs disminuir els costos de la teva empresa a través de les exempcions fiscals.

Plans-de-pensions-empresa

Cobertures d'Estalvi col·lectiu aportació

En cas de defunció de l'assegurat els beneficiaris designats rebran el capital establert en el contracte d'assegurança.

Modalitats

Pensats per a empreses de qualsevol mida que cerquin proporcionar als seus empleats una renda assegurada que, unida a la prestació per desocupació durant els dos primers anys o a la prestació per jubilació de la Seguretat Social, segons el cas, proporcionin un complement retributiu adequat per mantenir el nivell de vida que tenien mentre estaven actius laboralment. 

Es tracta, per tant, de complementar en diferents moments un nivell salarial acordat entre l'empresa i el treballador o els treballadors prejubilats. 

També és utilitzat per les empreses que tenen excedents de plantilla i que amb aquest producte troben una solució que aporta valor al treballador, ja que li permet mantenir un determinat nivell salarial, seguir cotitzant de cara a la seva futura jubilació i rebre unes rendes addicionals. 

Pel que fa a l'empresa, els Plans de prejubilació suposen un estalvi de costos, ja que les aportacions realitzades són una despesa deduïble en l'impost de societats.

 

Preguntes freqüents

Les diferències entre un pla de jubilació i un pla de pensions són bàsicament tres:

Rendibilitat
El pla de jubilació ofereix una rendibilitat moderada, al voltant de l'interès tècnic legal, mentre que en els plans de pensions la rendibilitat es determina per les inversions del fons de pensions, ja siguin accions, bons o ambdós, i que es determinaran segons el nivell de risc que el client vulgui assumir.

Fiscalitat
Els beneficiaris d'un pla de jubilació tributen en el moment de percebre la prestació per la diferència entre el capital rebut i les aportacions realitzades. En canvi, els plans de pensions permeten que et dedueixis les aportacions en la teva declaració de la renda, amb un màxim de 8.000 euros a l'any.

Disponibilitat
En el pla de jubilació, el titular pot rescatar els diners en qualsevol moment, atenint-se sempre als supòsits previstos per la llei vigent. En els plans de pensions, en canvi, només pot disposar-se del capital constituït en el moment de la jubilació o en els supòsits establerts en la llei, és a dir, en cas de malaltia greu o desocupació de llarga durada. A més, a partir de l'any 2025 podran rescatar-se també els plans de pensions amb almenys 10 anys d'antiguitat.

 

Les prejubilacions s'han convertit en una eina molt utilitzada per les empreses per ajustar les seves plantilles, i gaudeixen d'una molt bona acceptació entre els treballadors.

Amb les prejubilacions, les empreses assumeixen el compromís de complementar la prestació per desocupació fins a assolir un determinat percentatge del salari del treballador durant un màxim de dos anys, mantenint les cotitzacions a la Seguretat Social.

 

Si el que es pretén és incentivar els empleats més valuosos proporcionant-los una renda addicional, condicionada a la permanència en l'empresa o a la finalització d'uns projectes determinats, el més adequat és recórrer als Premis a empleats, els Plans de fidelització i fins i tot les Assegurances de rendes.

En canvi, si l'objectiu és ajustar la plantilla d'una manera ordenada i que sigui ben percebuda pels treballadors facilitant-los un complement retributiu que complementi les seves percepcions vinculades a la Seguretat Social, has de pensar en els Plans de prejubilació.

Finalment, quan vols contribuir a què els teus empleats, en el moment de la jubilació, rebin una retribució que complementi la seva percepció per jubilació, la solució són els Plans de jubilació.

 

En el moment del cobrament de la prestació l'assegurat podrà triar entre percebre-la en forma de capital o de renda segons prefereixi.
 

Per què contractar Estalvi col·lectiu aportació?

És la nostra prioritat oferir sempre el millor de nosaltres, i escoltar els nostres clients per aportar-los la nostra experiència asseguradora.

Adaptabilitat

Tenim una solució per a cada necessitat. T'oferim allò que millor s'adapti a les teves circumstàncies.

Sempre a prop

Estarem sempre al teu costat, per assessorar-te i oferir-te tota la informació que necessitis, amb la màxima transparència.

Beneficis fiscals

Aprofita els beneficis fiscals que els nostres productes t'ofereixen. Nosaltres t'expliquem com pots fer-ho.