Accidents col·lectius

Assegurança d'accidents per a col·lectius

La importància d'anticipar-se

Què t'ofereix la nostra assegurança?

Les nostres Assegurances d'accidents col·lectius estan adreçades a tots aquells col·lectius, com empleats d'una empresa, associats d'un gremi o sector, estudiants d'un centre d'ensenyament i similars, que busquen les millors condicions per als seus integrants, el màxim suport en cas d'accident i suport econòmic per a les seves famílies.

Beneficis d'aquesta assegurança

Assessorament especialitzat

T'oferirem solucions específiques i adaptades al teu col·lectiu, gràcies a l'assessorament de la nostra xarxa de professionals especialitzats.

Imprescindible en una empresa

Perquè són el motor de la teva empresa, protegeix els teus empleats i els seus familiars davant les conseqüències econòmiques d'un accident o defunció.

Adaptats a convenis

T'oferim una solució específica que s'adapta als acords interns de la teva empresa i, al seu torn, compleix amb el conveni laboral corresponent.

També per a viatges

Posem a la teva disposició l'Assegurança obligatòria per a viatges en el cas que la teva empresa es dediqui al transport públic de passatgers.

Accidents-col·lectius

Per què escollir Plus Ultra Seguros?

Adaptabilitat

Atenció personalitzada

Protecció completa

Accidents col·lectius

L'Assegurança d'accidents col·lectius està pensada per a aquells empresaris que volen oferir als seus treballadors protecció de qualitat davant de possibles accidents, fins i tot sense estar obligats per conveni, així com per a qualsevol grup o col·lectiu de persones que facin una activitat comuna, sigui laboral, cultural, esportiva, d'oci o formativa.

Cobertures

Amb Accidents col·lectius garantim una indemnització en cas de defunció d'algun dels assegurats per accident o de seqüeles directes d'aquest en els 24 mesos següents. Aquesta garantia també inclou un avançament econòmic als beneficiaris de fins a 1.200 euros per a despeses de sepeli i similars, sense necessitat de cap justificació.

Modalitats

La nostra Assegurança d'accidents col·lectius t'ofereix una gran flexibilitat en les cobertures, ja que es pot optar per cobertura durant les 24 hores del dia, o bé per accidents durant la jornada laboral, inclòs in itinere. En qualsevol de les dues modalitats, la cobertura s'aplica en tot el món, excepte en països en situació de conflicte.

Queden inclosos dins aquesta assegurança els accidents causats per:

 • La conducció de motocicletes de cilindrada igual o inferior a 125 c.c.
 • Accident com a passatger en un mitjà de transport públic
 • La pràctica de determinades activitats esportives com a aficionat i d'oci
 • La caiguda d'un llamp i altres danys elèctrics, així com incendi i cremades
 • Congelació, congestió, insolació i les conseqüències derivades d'un accident garantit
 • Derivats d'esdeveniments extraordinaris emparats pel Consorci de Compensació d'Assegurances

Preguntes freqüents

La contractació d'una assegurança d'accidents col·lectiva et permet oferir un benefici extra als teus treballadors, premiant la seva dedicació i oferint-los empara a ells i a les seves famílies en cas de patir un accident.

Gràcies a aquesta assegurança, a més, no cal que responguis amb el patrimoni de la teva empresa per gestionar aquestes despeses.

Finalment, un altre dels avantatges d'aquesta assegurança és la consideració de les primes pagades com a despesa deduïble per a la teva empresa i com a rendiment del treball en espècie per als teus treballadors.

Accidents de conveni

L'Assegurança accidents de conveni t'ofereix la possibilitat de complir les obligacions en matèria d'accidents laborals segons el conveni vigent en el teu sector, de conformitat amb el Reial decret 1588/1999. Actualitzem de manera automàtica i amb la data de la seva publicació oficial, tant les garanties com els capitals perquè s'adeqüin a les exigències de cada conveni laboral.

Cobertures

En cas de defunció d'un treballador assegurat per accident, garantim una indemnització als seus beneficiaris d'acord amb l'estipulat en el conveni de la teva empresa, tant si es produeix de manera directa, com si resulta de les seqüeles d'aquest.

Avantatges per a la teva empresa

La contractació de les assegurances Accidents de conveni ofereix clars avantatges per a les empreses que les subscriuen. Alguns d'aquests són:

 • Es configuren en funció de cada sector laboral, el seu àmbit territorial, el conveni a aplicar i el nombre d'assegurats
 • Redueixen l'administració de la pòlissa, ja que eviten donar altes i baixes nominatives. La pòlissa assegura de manera innominada tots els empleats inclosos en el grup de cotització Tc2 de la Seguretat Social
 • Disposem d'un sistema automàtic d'actualització de convenis, que permet fer un seguiment diari de les modificacions que es produeixen en els butlletins oficials respectius

Assegurança obligatòria de viatgers AOV

L'Assegurança obligatòria d'accidents AOV, està dirigida a totes aquelles empreses i negocis dedicats al transport públic col·lectiu de viatgers per via terrestre, i té com a objectiu cobrir les possibles indemnitzacions per danys personals en cas d'accident fixades per la llei.

Cobertures

Amb aquesta cobertura garantim la indemnització corresponent per llei als beneficiaris en cas de defunció per accident d'algun dels viatgers del transport assegurat. Aquesta indemnització correspondrà tant si la defunció es produeix de manera directa o durant els 18 mesos posteriors com a conseqüència de les seqüeles de l'accident.

Accidents coberts

L'Assegurança obligatòria d'accidents AOV ofereix cobertura davant dels accidents següents:

 • Els accidents esdevinguts durant el viatge en el mitjà de transport
 • Els accidents sobrevinguts abans d'iniciar el viatge i després de la seva finalització, sempre que l'assegurat romangui dins el vehicle
 • Els accidents que es produeixin en entrar o sortir del transport, sempre que tingui contacte directe amb aquest
 • Els accidents esdevinguts durant l'entrega o recuperació de l'equipatge directament del vehicle