Continuïtat escolar

Assegurança de continuïtat escolar

La garantia de la seva educació

Què t'ofereix la nostra assegurança?

La nostra Assegurança de continuïtat escolar és la solució perfecta per a centres d'ensenyament i associacions de pares i mares que vulguin garantir als seus alumnes la possibilitat de completar els seus estudis escolars en cas de l'eventual defunció dels seus pares o tutors legals.

Beneficis d'aquesta assegurança

Protegeix l'essencial

Assegura l'educació dels teus alumnes davant de qualsevol eventualitat. La seva educació és el més important.

Una opció molt senzilla

Beneficia't de la senzillesa de la contractació i de la comoditat a l'hora de gestionar aquesta assegurança.

A l'abast de tots els centres

El seu petit cost per alumne permet incloure-la en les quotes escolars sense que això faci augmentar-ne massa el preu.

Continuïtat-escolar

Garanties principals

En cas de mort d'algun dels pares o tutors de l'alumne assegurat, garantim l'abonament d'una indemnització per fer front als costos dels cursos restants que li quedin al centre escolar.

A més, si vols disposar d'altres avantatges que aportin més valor a aquest pla de continuïtat d'estudis, pots incorporar un capital addicional a la indemnització per a despeses com el menjador escolar, el transport o els llibres.

Avantatges per a centres educatius i associacions

Posem a la teva disposició la possibilitat de triar entre dues formes de contractar la nostra Assegurança de continuïtat escolar: pot ser voluntària, és a dir, s'asseguren només els pares que ho vulguin, o obligatòria, incorporant-se al preu de la matrícula.

A més, disposa de grans avantatges per a aquells centres o associacions que presentin una alta incorporació dels seus alumnes en l'assegurança, ja que en aquest cas no és necessari cap reconeixement mèdic.

Preguntes freqüents

El capital assegurat depèn del cost de la formació de l'alumne i del curs acadèmic en què es trobi, per la qual cosa es calcula al principi de cada curs escolar. A més del cost del curs escolar, també es poden incloure en l'assegurança altres conceptes, com el transport, l'uniforme, el material escolar i les activitats extraescolars.

L'Assegurança de continuïtat escolar , en cas de defunció d'un dels progenitors o tutors legals o d'ambdós, garanteix tant l'educació escolar dels alumnes com altres tipus d'ensenyaments esportius o culturals, per la qual cosa és adequada per a tota classe de centres educatius.

Oferim dues modalitats entre les quals el centre podrà escollir:

  • Contractació obligatòria per pertinença al centre: aquesta opció és molt còmoda i interessant ja que s'inclourà la prima de l'assegurança en la matrícula o en el rebut de l'AMPA, facilitant-ne així la gestió.
  • Contractació voluntària: en aquest cas, seran els pares o tutors de cada alumne els que voluntàriament s'adhereixin al pla, abonant la prima corresponent.

Per què escollir Plus Ultra Seguros?

Atenció personalitzada

Econòmic

Senzill