Multifons inversió

Multifons inversió

Selecció natural per a la teva inversió

De què tracta l'assegurança Multifons inversió?

Multifons inversió Plus és una assegurança Unit Linked que combina els avantatges fiscals de les assegurances de vida amb la rendibilitat i la liquiditat que vols per als teus estalvis. És una solució molt flexible que permet triar tant la manera de fer aportacions com els fons d'inversió als quals vols destinar el capital, segons les expectatives d'assolir rendibilitats atractives i el risc que vulguis assumir.

Quins avantatges ofereix aquesta assegurança d'estalvi?

Flexibilitat

Pots adaptar la teva inversió amb aportacions periòdiques, úniques o extraordinàries quan vulguis, o bé canviar d'estratègia mitjançant traspassos entre diversos fons.

Diversificació

Mitjançant els nostres set fons d'inversió que ofereixen diferents solucions adaptades a la rendibilitat esperada, la teva predisposició al risc i el termini previst de la inversió dels teus estalvis.

Liquiditat

Pots disposar del capital parcialment o totalment sense comissions ni penalitzacions a partir de la primera anualitat.

Multifons inversió

Modalitats

El fons d'inversió GCO estalvi està dissenyat per a inversors que no volen assumir riscos grans i permet obtenir rendiment a curt termini mitjançant títols de renda fixa nacional o internacional d'emissors públics i privats denominats en euros. El valor liquidatiu d'aquest fons no pateix fluctuacions importants.

Fiscalitat

Els rendiments obtinguts per la inversió en el moment del rescat reben la qualificació de rendiment del capital mobiliari i estan subjectes a una retenció del 19% en el cas de les persones físiques. 

Si la persona assegurada mor, les prestacions que es paguen al beneficiari tributen per l'impost sobre successions i donacions. La seva quantia pot disminuir en funció de la relació de parentiu entre prenedor i beneficiari.

Rendibilitat

La inversió es fa entre fons del Grup Catalana Occident a elecció del prenedor i es pot modificar posteriorment. No es garanteix un tipus d'interès i el contracte es revalora segons la rendibilitat dels set fons. Per tant, el prenedor assumeix el risc financer de la inversió.

Rendibilitat dels fons

PlansMes*20181 any3 anys5 anys
GCO Estalvi, FI-0,11%-0,91%-0,91%0,37%1,50%
GCO Renda Fixa, FI0,08%-1,03%-1,03%-0,36%4,44%
GCO Mixt, FI-1,53%-4,07%-4,07%-3,50%-0,03%
GCO Global 50, FI-3,39%-3,32%-3,32%3,14% 15,78%
GCO Accions, FI-5,05%-9,98%-9,98%-2,63%0,45%
GCO Euroborsa, FI-4,73%-11,73%-11,73%-2,96%0,48%
GCO Internacional, FI-7,12%-4,54%-4,54%8,32%30,48%

Preguntes freqüents

Multifons inversió Plus permet triar el sistema d'aportacions que s'adapta millor a la teva situació. Pots triar entre un pagament únic o rebuts periòdics, així com fer aportacions extraordinàries en qualsevol moment. 

A més, la flexibilitat del Multifons inversió Plus permet ajustar el perfil de la inversió mitjançant la mobilització dels estalvis amb traspassos entre diversos fons. 

A les assegurances Unit Linked, les aportacions s'inverteixen en fons d'inversió que es trien en funció del perfil de risc del prenedor i les seves expectatives de rendibilitat. 

Presenten una gran versatilitat, ja que permeten canviar la inversió entre fons segons les circumstàncies del mercat. A més, un altre avantatge és la possibilitat d'accedir a fons d'inversió des d'aportacions periòdiques; per tant, s'aconsegueix una diversificació elevada amb petits capitals. D'altra banda, les assegurances Unit Linked garanteixen una cobertura addicional en cas de defunció de la persona assegurada. 

Per què escollir Plus Ultra Seguros?

Els millors professionals

Informació constant

Personalitzat