PPA

Pla de previsió assegurat, PPA

La millor jubilació és la garantida

Què t'ofereix la nostra assegurança?

El nostre pla de previsió assegurat, PPA futur Plus, està dissenyat per complementar la teva jubilació sense dependre de l'evolució dels mercats, ja que t'ofereix un tipus d'interès garantit i, al seu torn, rebràs un rendiment addicional derivat de les inversions realitzades en el pla.

Avantatges del pla d'estalvi

Pensant en el teu futur

Conserva la qualitat de vida i el nivell adquisitiu que vols quan arribi la teva jubilació complementant els ingressos del sistema públic de pensions.

Estalvia al teu ritme

T'oferim un sistema d'estalvi a la teva mida, ja que podràs fer aportacions úniques, periòdiques o extraordinàries, i modificar l'import quan ho necessitis.

Transparència

En el moment de la teva jubilació rebràs el capital garantit més els interessos generats, que se t'aniran comunicant trimestralment.

Avantatges fiscals

Ja que podràs beneficiar-te de les desgravacions fiscals en la declaració de l'IRPF deduint les aportacions realitzades.

Pla de pensions assegurat

Contingències

El pla de previsió assegurat, PPA Futur Plus, estableix una sèrie de supòsits i contingències per al cobrament de les prestacions, com ara:

  • Jubilació del prenedor o contingència equivalent: en el moment de la jubilació en el règim de la Seguretat Social corresponent, sigui a l'edat ordinària, anticipada o posteriorment.
  • Incapacitat permanent: tant si es dóna per a la professió habitual com si és permanent i absoluta per a tot tipus de treball i la gran invalidesa. Tots els supòsits determinats de conformitat amb el règim corresponent de la Seguretat Social.
  • Dependència severa: en el cas de donar-se una dependència severa o gran dependència en el prenedor del pla, tenint en compte els supòsits establerts en la legislació vigent.
  • Defunció del prenedor: en cas de produir-se la defunció del prenedor, les aportacions podran ser rescatades.

Rendibilitat i fiscalitat

PPA futur Plus presenta un tipus d'interès mínim garantit durant el període complet de vigència del contracte. A més, participa dels rendiments financers derivats de les inversions realitzades en el pla. Aquesta combinació el converteix en un sistema d'estalvi i jubilació independent de l'evolució dels mercats, contribuint així a oferir garanties de rendibilitat en un entorn segur.

1 /6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de més risc

Alertes sobre liquiditat

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'algunes de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

Preguntes freqüents

Aquest pla d'estalvi i jubilació va destinat a tothom que vulgui complementar els ingressos percebuts per l'administració de la Seguretat Social, per assegurar el manteniment del seu nivell de vida durant la seva etapa de jubilació.

Quan arriba la jubilació és el moment en què pots retirar el capital assegurat i els beneficis generats. En cas de necessitar fer un rescat previ a la data de jubilació, aquest pla té en compte els supòsits d'invalidesa, defunció o dependència com a contingències per disposar del capital assegurat.

El tipus d'interès aplicable es calcula partint de variables com la teva edat o la quantitat aportada. Aquest tipus d'interès de mínim risc es manté durant tota la vida del contracte de l'assegurança.

Tria la modalitat d'aportació que millor s'ajusti a les teves circumstàncies i objectius entre:

  • Prima Constant periòdica.
  • Prima Creixent periòdica al 5% anual de forma aritmètica.
  • Prima Creixent periòdica a l'IPC anual de forma geomètrica.
  • Prima única.
  • Aportacions extraordinàries quan ho consideris oportú.

Sí, i d'una forma senzilla i gratuïta, ja que la normativa per a aquests sistemes d'estalvi té en compte la possibilitat de traspassar els plans en tot moment.

Per què escollir Plus Ultra Seguros?

Fiscalment beneficiós

Informació constant

Garantit