Informació corporativa

Informe sobre la Situació Financera i de Solvència
(SFCR - Solvency and Financial Condition Report)
 

L'entitat presenta a continuació el seu informe sobre la situació financera i de solvència (SFCR per les sigles en anglès). L'informe està preparat d'acord amb el marc legal de Solvència II, definit a través de la Llei 20/2015, del 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, articles 80 a 82.


Comissió d'Auditoria