Informació corporativa

Informació corporativa

Informes i documents

Informe sobre la Situació Financera i de Solvència

(SFCR - Solvency and Financial Condition Report)

L'entitat presenta a continuació el seu informe sobre la situació financera i de solvència (SFCR per les sigles en anglès). L'informe està preparat d'acord amb el marc legal de Solvència II, definit a través de la Llei 20/2015, del 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, articles 80 a 82.

Comissió d'Auditoria

L'Entitat ofereix informació relativa a la Comissió d'Auditoria de la Societat.

Procés de control i governança

L'informe següent presenta el procés de control i governança dels productes del Grup Catalana Occident.

Política de conflicte d'interessos

Informació relativa a la política de conflicte d'interessos aplicable a la distribució de productes d'inversió basats en assegurances (IBIP) de l'entitat.