Plans de pensions

Plans de pensions

Tots tenim els nostres plans

En què consisteixen els plans de pensions?

T'oferim la nostra completa gamma de plans de pensions perquè escullis el que millor s'adapta al teu perfil d'inversió, el nivell de risc que vols assumir i l'horitzó temporal que vols, sempre cercant la màxima rendibilitat possible.

Quins són els avantatges dels plans de pensions?

Els plans de pensions et permeten obtenir el màxim estalvi fiscal amb màxima flexibilitat pel que fa a la manera d'aportar-hi.

Avantatges fiscals

Podràs reduir de la base imposable de l'IRPF les aportacions que facis als nostres plans de pensions, amb els límits fixats, ja que és un producte amb una fiscalitat molt avantatjosa.

Màxima flexibilitat

Els nostres plans de pensions s'adapten a tu: tu en tries la composició seleccionant el pla, l'import i el moment de les aportacions o, fins i tot, si vols deixar de fer-ne.

Diversificació del risc

Pots repartir els estalvis entre diversos plans de pensions, des del més conservador al més agressiu, per diversificar el risc, i sempre podràs traspassar els diners dels uns als altres sense problemes.

Plans de pensions

Com funciona un pla de pensions?

Els nostres plans de pensions estan pensats perquè puguis constituir-los a partir d'una quantitat mínima, i hi pots fer aportacions addicionals quan i com vulguis, amb els límits màxims anuals legalment establerts en cada moment.

T'oferim diverses opcions en funció de la rendibilitat esperada i del nivell de risc que vulguis assumir.

Quina és la fiscalitat dels plans de pensions?

Tant els plans de pensions individuals com els plans de previsió assegurats gaudeixen d'uns avantatges fiscals excel·lents, ja que les aportacions que s'hi fan es redueixen de la base imposable de l'IRPF de l'exercici en què s'efectuen. Recordem que actualment el límit d'aquestes aportacions està fixat en 8.000 euros anuals. 

D'altra banda, en cas que es presentin les contingències que possibiliten el cobrament de les prestacions corresponents, tributaran com a rendiments del treball, independentment de la manera de cobrament que s'esculli. 

Rendibilitat dels plans de pensions

En funció del risc que vols assumir i de la rendibilitat desitjada, podràs triar el pla de previsió que millor s'adapta a les teves necessitats. 

Si el que busques és una rendibilitat assegurada, sense riscos, posem a la teva disposició el nostre pla de previsió assegurat (PPA). 

En el cas de voler assumir algun risc més amb la intenció d'obtenir més rendibilitat, i en funció del temps que et quedi per a la jubilació, t'oferim diverses opcions de plans de pensions entre les quals triar. 

Si el teu horitzó temporal és a mitjà o llarg termini i cerques aconseguir més rendibilitat assumint més risc, hauràs de seleccionar els plans de pensions compostos per un percentatge més alt de renda variable, és a dir, Plus Ultra Mixt o Plus Ultra Renda Variable. 

Al contrari, si ja s'acosta la jubilació o cerques una inversió que minimitzi el risc, et proposem els plans de pensions amb més component de renda fixa, com Plus Ultra Dinàmic o Plus Ultra Renda Fixa. 

Per maximitzar la teva inversió a mitjà termini amb un nivell de risc moderat, necessitaràs un pla de pensions com el nostre Plus Ultra Renda Fixa Mixta, on almenys el 70% de la composició serà en renda fixa i, la resta, en variable. 

Preguntes freqüents

L'objectiu dels plans de pensions és generar un estalvi de cara a la jubilació, que complementi la pensió. Es basen en les aportacions que fa el client, que els gestors del pla invertiran segons els criteris de risc i rendibilitat del producte que ha escollit el client. 

Les inversions, que, com diem, depenen del lan seleccionat, van des de la renda fixa fins a la renda variable passant per una combinació d'ambdues, en proporcions diferents. A més, en el cas dels plans de previsió assegurats, es pot disposar d'una rendibilitat garantida, que el client sabrà per endavant. 

Els plans de pensions i els plans de previsió assegurats (PPA) són productes pensats per generar un complement econòmic de cara a la jubilació. Per tant, la finalitat d'ambdós productes és similar. 

Però com que el perfil dels estalviadors no és sempre el mateix, cadascun està pensat per atendre la demanda dels diversos estalviadors. 

La principal diferència entre un PPA i un pla de pensions és la seguretat de la inversió. I és que el PPA sempre garantirà, almenys, en el moment que es doni la contingència que en fa possible el cobrament, que l'estalviador recuperarà almenys els diners invertits. 

En canvi en el cas dels plans de pensions individuals no es pot oferir aquesta garantia, ja que l'estalvi aportat incrementarà o disminuirà en funció de l'evolució dels valors que componguin el pla de pensions seleccionat. 

Així com durant el temps en què estàvem aportant al pla de pensions aquestes quantitats reduïen la nostra base imposable de l'IRPF (amb els límits establerts per llei), en el moment del rescat, les rendes que rebem es consideren rendiments del treball i incrementaran la nostra base imposable. 

Per tant, és important minimitzar l'impacte fiscal triant la forma de rescat adequada. Podem fer-ho de les maneres següents: 

 • Rescat en forma de capital: Consisteix a recuperar tot el capital acumulat de cop, de manera que, en aquest exercici, haurem d'aplicar el tipus marginal que correspongui als nostres ingressos totals, considerats com a tals a la suma de la pensió pública més el capital del pla de pensions rescatat.

  Per tant, l'impacte fiscal d'aquesta manera de rescat esdevé en un únic any de manera més abrupta.
   
 • Rescat en forma de renda: En aquest cas, decidim rebre, amb la periodicitat que vulguem (mensual, trimestral, semestral o anual), una quantitat del capital del pla de pensions generat, que podrà ser fixa o variable, segons escollim.

  En aquest cas, l'impacte fiscal és més progressiu, ja que es dilueix en els anys en què percebem la renda.
   
 • Rescat mixt: Consisteix a rebre una part de l'estalvi generat en forma de capital i una altra en forma de renda. 

Per què contractar el teu pla de pensions amb Plus Ultra Seguros?

Podràs triar el pla de pensions que millor encaixa amb el teu perfil d'inversor, amb les màximes garanties de professionalitat de Plus Ultra Seguros.

Complement perfecte

Amb els nostres plans de pensions podràs completar la pensió amb l'objectiu de mantenir el teu nivell de vida durant la jubilació.

Avantatges fiscals

Les aportacions que facis al pla de pensions es poden desgravar a l'hora de fer la declaració de la renda, ja que redueixen la base imposable de l'IRPF. 

Flexibilitat

No estaràs obligat a fer-hi una aportació periòdica fixa, sinó que tu en triaràs l'import i el ritme en funció de la teva situació.