Plans de pensions

Plans de pensions

Plans de pensions individuals

Tots tenim els nostres plans

Què t'ofereixen els nostres plans de pensions individuals?

Gràcies als nostres plans de pensions, comptaràs amb la solució perfecta per iniciar un estalvi que complementi els ingressos de la teva jubilació i et permeti mantenir el nivell de vida que sempre has volgut per a aquest moment. A més, t'oferim totes les modalitats de plans de pensions individuals perquè trobis el que s'adapta més bé a les teves expectatives de rendibilitat i el teu perfil inversor.

Avantatges d'aquesta assegurança

Complement perfecte

Mantén la teva qualitat de vida i el teu nivell adquisitiu una vegada arribada la jubilació amb aquest complement econòmic als teus ingressos del servei públic de pensions.

A mida

Dissenyats per adaptar-se a la teva situació personal, a la teva edat, a la quantitat de les aportacions que vulguis fer i quan vulguis fer-les.

Avantatges fiscals

Beneficia't de les desgravacions fiscals en la declaració de l'IRPF, ja que les aportacions realitzades es dedueixen íntegrament de la base d'aquest impost.

Tot facilitats

Podràs modificar el teu pla quan el vulguis, i si ja tens un en una altra entitat, ens ocupem de tots els tràmits del traspàs, sense molèsties per a tu.

Plans de pensions

Modalitats

És un pla de pensions de renda fixa a curt termini, especialment indicat per a persones en edat pròxima a la jubilació o que cerquen un tipus d'inversió que redueixi al màxim el risc, l'objectiu principal de la qual sigui preservar el capital acumulat. Aquest baix nivell de risc s'aconsegueix amb una inversió del 100% del patrimoni en actius de renda fixa.

Contingències i altres situacions

En el moment de la jubilació en el règim de la Seguretat Social corresponent, sigui a l'edat ordinària, anticipada o posteriorment.

Fiscalitat dels plans de pensions individuals

Les aportacions que facis al pla de pensions escollit podran ser periòdiques (de forma mensual, trimestral, semestral o anual), extraordinàries o una combinació de totes dues. També podran tenir un import constant o revalorar-se anualment. D'altra banda, hi ha la possibilitat de suspendre-les en qualsevol moment i tornar a reprendre-les si el partícip així ho decideixi. El total anual per al conjunt de les aportacions realitzades al pla de pensions no podrà excedir els límits establerts legalment en cada moment.

A més de constituir l'estalvi necessari per mantenir el nivell de vida en el futur, amb els plans de pensions aconseguiràs desgravar quantitats molt importants en la liquidació de l'IRPF, ja que les aportacions realitzades es dedueixen de la base d'aquest impost, amb un límit establert de la menor de les dues quantitats següents: 8.000 euros o el 30% dels rendiments nets del treball o activitats econòmiques.
 

Preguntes freqüents

Perquè mantenir una situació econòmica estable durant la jubilació és una de les principals preocupacions relacionades amb l'estalvi, ja que el sistema de pensions públiques de la Seguretat Social es preveu insuficient.


Davant d'això, els plans de pensions ofereixen una solució molt adequada, ja que completaran aquest sistema amb una aportació econòmica que ens ajudi a mantenir l'estatus desitjat. A més, té importants avantatges fiscals, suposa un mètode disciplinat d'estalvi i inclou supòsits de liquiditat per a casos especials en què el partícip pugui necessitar els seus estalvis.

A més de les contingències previstes en el pla de pensions, és a dir, jubilació, invalidesa, dependència o defunció, hi ha dos supòsits especials en què podrà disposar dels seus estalvis de forma anticipada. Aquestes situacions són la desocupació de llarga durada o una malaltia greu recollida entre els supòsits de la llei vigent.

A l'hora de fer aportacions hi ha flexibilitat: tant la quantia com la periodicitat es poden establir lliurement o suspendre's i reprendre's en un altre moment.

L'import es pot adaptar al poder adquisitiu del partícip i les seves preferències, sempre que no s'excedeixin els límits legals establerts.

Sí, i d'una manera senzilla i gratuïta, ja que la normativa per a aquests sistemes d'estalvi preveu la possibilitat de traspassar els plans en tot moment i de manera immediata.

Per què contractar el teu pla de pensions amb Plus Ultra Seguros?

Fiscalment beneficiós

Informació constant

Personalitzat

Rendibilitat dels plans de pensions individuals

En funció del Pla de pensions Plus escollit, podràs obtenir una rendibilitat fruit de les inversions efectuades segons el perfil de risc seleccionat. Al quadre següent podràs comprovar l'històric dels nostres plans de pensions, però cal que tinguis present que rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats

PlansAcumulada de l'anyÚltims 12 mesosÚltim exercici A 3 anys T.A.E.A 5 anys T.A.E.A 10 anys T.A.E.A 15 anys T.A.E.A 20 anys T.A.E.Històrica (des d'inici)
Plus Ultra Dinàmic-1,17%-1,52%1,31%-0,92%-0.81%0,19%--1,01%
Plus Ultra renda fixa-0,98%-1,18%2,06%0,01%0,64%2,23%--1,91%
Plus Ultra renda fixa mixta-3,93%-6,67%6,35%0,02%0,62%1,86%--1,56%
Plus Ultra mixt-8,85%-4,09%15,89%0,33%2,39%5,81%--3,46%
Plus Ultra renda variable-12,58%-6,11%24,97%0,05%2,24%6,47%--4,06%

Quadre comparatiu

Plans de pensionsPerfilRiscHoritzó d'estalvi
Plus Ultra dinàmicMolt conservadorMínim Curt termini
Plus Ultra renda fixaConservadorBaixLlarg termini
Plus Ultra renda fixa mixtaModeratMitjà-baixMitjà termini
Plus Ultra mixtEquilibratMitjàMitjà i llarg termini
Plus Ultra renda variableAgressiuAltMitjà i llarg termini

Valor de liquidació

Plans Valor liquidatiu
PLUS ULTRA DINÁMICO 48,85825000
PLUS ULTRA MIXTO 128,04938000
PLUS ULTRA RENTA FIJA 87,43905000
PLUS ULTRA RENTA FIJA MIXTA 12,14353000
PLUS ULTRA RENTA VARIABLE 110,79217000

Plus Ultra Dinàmic

Perfil de risc / rendibilitat

Menor risc Més risc
1234567
Rendiment habitualment menor Rendiment habitualment major

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada basant-se en dades històriques. La categoria pot variar al llarg del temps, s'actualitza trimestralment i es recull en el document de dades fonamentals per al partícip, de lliurament obligatori en la contractació.\n

Alertes sobre liquiditat

El cobrament de la prestació o l'exercici de dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Plus Ultra renda fixa

Perfil de risc / rendibilitat

Menor risc Més risc
1234567
Rendiment habitualment menor Rendiment habitualment major

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada basant-se en dades històriques. La categoria pot variar al llarg del temps, s'actualitza trimestralment i es recull en el document de Dades fonamentals per al partícip, de lliurament obligatori en la contractació.

Alertes sobre liquiditat

El cobrament de la prestació o l'exercici de dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Plus Ultra renda fixa mixta

Perfil de risc / rendibilitat

Menor risc Més risc
1234567
Rendiment habitualment menor Rendiment habitualment major

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada basant-se en dades històriques. La categoria pot variar al llarg del temps, s'actualitza trimestralment i es recull en el document de Dades fonamentals per al partícip, de lliurament obligatori en la contractació.

Alertes sobre liquiditat

El cobrament de la prestació o l'exercici de dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Plus Ultra mixt

Perfil de risc / rendibilitat

Menor risc Més risc
1234567
Rendiment habitualment menor Rendiment habitualment major

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada basant-se en dades històriques. La categoria pot variar al llarg del temps, s'actualitza trimestralment i es recull en el document de Dades fonamentals per al partícip, de lliurament obligatori en la contractació.

Alertes sobre liquiditat

El cobrament de la prestació o l'exercici de dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Plus Ultra renda variable

Perfil de risc / rendibilitat

Menor risc Més risc
1234567
Rendiment habitualment menor Rendiment habitualment major

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada basant-se en dades històriques. La categoria pot variar al llarg del temps, s'actualitza trimestralment i es recull en el document de Dades fonamentals per al partícip, de lliurament obligatori en la contractació.

Alertes sobre liquiditat

El cobrament de la prestació o l'exercici de dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.